อนุทิน 70834 - พระปลัด

  ติดต่อ

เพื่อนมี 3  จำพวก  คือ

  1. เพื่อนติ
  2. เพื่อนเตือน
  3. เพื่อนตาย

ในเพื่อนทั้ง 3 นั้น เพื่อนติก็หาแต่เรื่องติ  เพื่อนเตือนก็มีแต่เรื่องเตือน ส่วนเพื่อนตายเป็นเพื่อนที่สำคัญมาก  เมื่อมีเหตุการณ์อะไรไม่ว่าหนักหรือเบา ตั้งใจเอาธุระจริงๆ ไม่ทิ้งขว้าง  เป็นด้วยกัน  ตายด้วยกัน  เพื่อนประเภทหลังนี้ จึงหาได้ยากนัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)