อนุทิน 64018 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนเราต้องมีกัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี ที่มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินชีวิต  แต่มีบางคนไม่ชอบคบหากัลยาณมิตร  ชอบคบมิตรที่นำเราไปสู่ทางอบายมุข  มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน เป็นต้น ชอบชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย ชอบพาไปสนุกสนาน เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง  เรามักชอบมิตรประเภทนี้กันมากกว่ากัลยาณมิตร

เขียน 08 May 2010 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)