อนุทิน 64018 - พระปลัด

  ติดต่อ

คนเราต้องมีกัลยาณมิตร  กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี ที่มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินชีวิต  แต่มีบางคนไม่ชอบคบหากัลยาณมิตร  ชอบคบมิตรที่นำเราไปสู่ทางอบายมุข  มีการเล่นพนัน ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน เป็นต้น ชอบชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย ชอบพาไปสนุกสนาน เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง  เรามักชอบมิตรประเภทนี้กันมากกว่ากัลยาณมิตร

  เขียน:  

ความเห็น (0)