อนุทิน 65345 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลักษณะของเนื้อสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ให้ภิกษุบริโภคนั้น ประกอบด้วย 3 ฐานะคือ

  1. เห็นว่าเขาฆ่าจะเอามาถวาย
  2. ได้ยินเขาพูดว่าจะฆ่าเอามาถวาย
  3. ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน แต่มีจิตสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเอามาถวาย

 

เขียน 07 Jun 2010 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)