อนุทิน 65345 - พระปลัด

  ติดต่อ

ลักษณะของเนื้อสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ให้ภิกษุบริโภคนั้น ประกอบด้วย 3 ฐานะคือ

  1. เห็นว่าเขาฆ่าจะเอามาถวาย
  2. ได้ยินเขาพูดว่าจะฆ่าเอามาถวาย
  3. ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน แต่มีจิตสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเอามาถวาย

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)