อนุทิน 64046 - พระปลัด

  ติดต่อ

อันความดีนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ใคร จะเป็นที่คนที่ยังมีชีวิตหรือคนที่ตายไปแล้วก็ย่อมรับรองว่าเป็นของดี มีคุณประโยชน์  ดุจเพชรนิลจินดา  ซึ่งเป็นของที่มีค่าอยู่ในตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  ถ้าเรารู้จักนำเอามาใช้ก็ย่อมมีคุณประโยชน์ ฉันใดก็ฉันนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)