อนุทิน 63449 - พระปลัด

พระปลัด

อ่านพบข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งว่า "การที่ในโลกนี้มีสิ่งแตกต่างกันร้อยพันแปดประการ ก็เนื่องมาจากคุณภาพที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกำหนด"

แตกต่างเป็นธรรมชาติ แตกแยกเป็นธรรมดาของคน

เขียน 23 Apr 2010 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)