อนุทิน 65407 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัตว์โลก ในที่นี้ ไม่ได้หมายเอาแต่เพียงเฉพาะสัตว์บุคคลในมนุษยโลกนี้เท่านั้น  โดยที่แท้แล้ว รวมถึงบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในภูมิหรือในโลกต่างๆ ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร

คำว่า วัฏสงสาร นี้แปลว่า การเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอำนาจแห่งวัฏฏะ

เขียน 08 Jun 2010 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)