อนุทิน 65407 - พระปลัด

  ติดต่อ

สัตว์โลก ในที่นี้ ไม่ได้หมายเอาแต่เพียงเฉพาะสัตว์บุคคลในมนุษยโลกนี้เท่านั้น  โดยที่แท้แล้ว รวมถึงบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในภูมิหรือในโลกต่างๆ ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร

คำว่า วัฏสงสาร นี้แปลว่า การเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอำนาจแห่งวัฏฏะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)