อนุทิน 63151 - พระปลัด

  ติดต่อ

บรรดาดีที่มีในโลกนี้ มี 2 อย่าง คือดีที่ มีนิยม และดีที่ไม่มีนิยม  ดีที่มีคุณค่าสูง ต้องเป็นดีที่นิยม  ถ้าดีไม่มีนิยม  แม้จะดีก็มีค่าต่ำ  ดุจดังอัญมณีเม็ดโต  ถ้าไม่มีนิยมกันแล้ว  ราคาก็ต่ำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)