อนุทิน 63151 - พระปลัด

พระปลัด

บรรดาดีที่มีในโลกนี้ มี 2 อย่าง คือดีที่ มีนิยม และดีที่ไม่มีนิยม  ดีที่มีคุณค่าสูง ต้องเป็นดีที่นิยม  ถ้าดีไม่มีนิยม  แม้จะดีก็มีค่าต่ำ  ดุจดังอัญมณีเม็ดโต  ถ้าไม่มีนิยมกันแล้ว  ราคาก็ต่ำ

เขียน 17 Apr 2010 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)