อนุทิน #63877

ขงจื่อกล่าวไว้ว่า  มีแต่เพียงการสยบด้วยบารมีเท่านั้นจึงจะสามารถชนะใจคนได้   เรื่องนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วในทุกยุคทุกสมัย   แต่หากเป็นการสยบคนด้วยอำนาจ  มิอาจทำให้ผู้คนยอมรับได้ทั้งกายและใจ

เขียน:

ความเห็น (0)