อนุทิน 70732 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้แสวงหาทรัพย์ด้วยการพนัน หรือด้วยการทุจริตคอรัปชั่นอื่นใดก็ดี  ร่ำรวยเร็ว  แต่ก็ฉิบหายเร็ว  เหมือนปลูกไม้ล้มลุก ซึ่งได้ผลเร็ว แต่ต้นมันก็ตายเร็ว  ฉะนั้น

ส่วนการหาทรัพย์ด้วยการบากบั่นโดยทางสุจริต ค่อยทำ ค่อยไป ค่อยได้ ค่อยมี  ทรัพย์ที่ได้มานั้นจะมั่นคงถาวร  สามารถเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบต่อๆไป  เหมือนไม้มีแก่นหรือไม้ยืนต้น  ค่อยเติบโต ทีละนิด อายุก็ยืน ฉะนั้น.

เขียน 16 Oct 2010 @ 17:20 ()


ความเห็น (0)