อนุทิน 63518 - พระปลัด

  ติดต่อ

ในโลกนี้หมู่ชนจะรวมกันได้มี  3  กันคือ

  1. ดีทันกัน
  2. ชั่วทันกัน
  3. ตกลงกัน

ทั้งสามกันนี้ ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)