อนุทิน 65660 - พระปลัด

  ติดต่อ

การได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์มานานพอสมควร เห็นได้ชัดเจนว่า เด็กชนบทบ้านนอกมาอัตราการไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก มากกว่าเด็กในเมืองใหญ่

เพราะเห็นได้จากผู้ที่เข้าขอมาบวช หลายคนอ่านหนังสือไม่ได้ ทั้งที่หนังสือพระแปลจากบาลีเป็นไทยแล้วก็ตาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)