อนุทิน 73086 - พระปลัด

  ติดต่อ

ช่วงสายวันนี้ไปเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญประจำปีของธนาคารนครหลวงไทย โดยทางธนาคารนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปตามคตินิยมของคนไทยที่ชอบ เลข 9

ถือว่าให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)