บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537