บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) "พยอม สีนะวัฒน์"...อัจฉริยะแห่งผ้าไหมไทย