Work Shop ดี เก่ง และมีความสุขในตน: (7) บทสรุป

รวมบันทึก WorkShop เก่ง ดี มีความสุขในตน


                 หลังจากที่ถ่ายทอดออกมาหลายบันทึก คงถึงเวลาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่า “ดี เก่ง และมีความสุขในตน” จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในการศึกษาของไทย....หากว่าคงเป็นการสรุปแบบ KM คือ สรุปแบบไม่สรุป (ขอยืมมาจาก อ.วิจารณ์) แต่บันทึกนี้จะเป็นสรุปแบบรวบรวมบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ของสมาชิก สคส. เพื่อช่วยกันเติมเต็มภาพที่เกิดขึ้น....
            ท่านใดชื่นชอบแบบใดเชิญลือกได้ตามใจครับ…..

บันทึกของ ศ.นพ.วิจารณ์
โจทย์วิจัย KM : ดี เก่ง และมีความสุข เกิดขึ้นได้อย่างไร
ทฤษฎีหน่ออ่อน
ค้นพบเคล็ดลับในการทำ KM Workshop
KM ของ สกศ. 
 

บันทึกของครูใหม่
ชีวิตจริงของอินเทอร์น : WS สร้างคนให้ดี เก่ง และมีความสุข อยู่ในตน 
ชีวิตจริงของอินเทอร์น : เรียนรู้วิธี "การสร้างแรงบันดาลใจ"แบบสัตยาไส (๑)
เรียนรู้วิธีการสร้าง " แรงบันดาลใจ" แบบสัตยาไส(๒)

ชีวิตจริงของอินเทอร์น : เรียนรู้วิธีการสร้าง "แรงบันดาลใจ" แบบสัตยาไส (๓)

บันทึกของผมเอง
Work Shop ดี เก่ง และมีความสุขในตน
ตอนที่ 1 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าประชุม
ตอนที่ 2 ทำไมจึงประสบความสำเร็จ
ตอนที่ 3 เรื่องเล่าประทับใจ
ตอนที่ 4 การสร้างแรงบันดาลใจ (1)
ตอนที่ 5 การสร้างแรงบันดาลใจ (2)
ตอนที่ 6 การสร้างแรงบันดาลใจ (3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMDความเห็น (0)