พอดี อาจารย์ได้ทำโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ชื่อว่า "ตามหา..ความสุข" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวแห่งความสุข (เล็กๆ น้อยๆ) แก่กันและกัน  โดยเชื่อว่า ความสุขนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า เราแขวนมันไว้กับที่ใด  หากเราแขวนไว้สูง เราก็จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสุขนั้น  เราจึงควรแขวนความสุขของเราไว้ในที่ทีเหมาะสม และเป็นจริง

เห็นว่าเรื่องราวต่างๆ ที่มีผู้ส่งเข้ามาน่าจะเป็นประโยชน์บ้าง  จึงนำมาลงในบันทึกให้ศิษย์ได้อ่าน  มีความเห็นอย่างไรก็เขียนมาให้อาจารย์ทราบบ้างนะครับ  หรือถ้าร่วมส่งเรื่องราวแห่งความสุขมาด้วยก็ยิ่งดีใหญ่