พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของชาติ

คนไทยร่วมมือร่วมใจถวายในหลวง

                    เพื่อนๆ คิดอย่างไรกับของเก่า  ของโบราณ ที่เรียกกันว่า  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน กันบ้างค่ะ  ของเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวอะไร  และมีคุณค่ามากเพียงใดสำหรับพวกเราคนไทยทั้งชาติ

                    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ใคร่ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เจ้าสามพระยา  จังหวัดพระนครศรีศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๔  บางตอนมาฝากเพื่อนๆ  ดังนี้ค่ะ

                    "...โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานทั้งหลายนั้น  ล้วนเป็นของมีคุณค่า  และจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์  ศิลป และโบราณคดี  เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีต  สมควรจะสงวนรักษาให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล  โดยเฉพาะโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ  ควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเก็บรักษาและตั้งแสดงให้นักศึกษาและประชาชนได้ชมและศึกษาหาความรู้ให้มากและทั่วถึงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้..."

                    "..มีผู้กล่าวกันว่า  ขณะนี้ได้มีผู้สนใจและซื้อหาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ส่งออกไปต่างประเทศกันมาก  ถ้าต่อไปภายหน้าเราจะต้องไปศึกษาหรือชมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ของไทยเราเองในต่างประเทศ  ก็คงจะเป็นเรื่องเศร้าและน่าอับอายมาก  เราจึงควรขวนขวายและช่วยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ของเรา  แล้วจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเก็บรักษาไว้จะเป็นการดีที่สุด..."

                    นี่เป็นเพียงพระราชดำรัสบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่แสดงให้เห็นว่า  พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานของชาติเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นพวกเราคนไทยทุกคนควรระลึกอยู่เสมอว่าโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานเหล่านั้นเป็นสมบัติของแผ่นดิน  เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทย  และประเทศไทย 

                    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ขอเชิญชวนคน ไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถานของชาติ   ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา    ด้วยกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museum

คำสำคัญ (Tags)#ข่าวสารส่วนราชการเพื่อ...แจ้งประชาชน

หมายเลขบันทึก: 83187, เขียน: 11 Mar 2007 @ 11:36 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)