สื่อภาคประชาชน 4 ภาคและ กทม.ได้เกิดขึ้นแล้ว มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข่าวชุมชน ณ โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์ วันที่ 7-8มีนาคม 2550 สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิและการทำข่าวที่เป็นเรื่องดีๆจากชุมชน มาตีแผ่ทั้ง 4 ด้าน คือด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งพิมพ์ ด้านวิทยุชุมชนและด้านอีเล็คโทรนิค ซึ่งมีคณะทำงาน 25 คนจากทุกๆภาคของประเทศไทย นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงาน มีรูปแบบขับเคลื่อนงานสื่อทั้ง 4 ด้านโดยใช้สื่ออีเล็คโทรนิคนำร่อง ทั้งเว็บไซด์ และ เรดิโอออนไลท์(การจัดรายการวิทยุชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต) และให้ติดตามข่าวสารทาง www.magrood.com