ผมได้รับเกียรติ  Tag wallpaper จาก คุณตาหยู  พักยกตั้งหลักอยู่เป็นนาน  บัดนี้ก็ได้ฤกษ์เปิดโฉม  wallpaper  ที่ผมนิยมชมชื่นนำมาใช้เป็นภาพขึ้นจอคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งมี 2 ภาพ  จากเก่า สู่  ปัจจุบัน  ดังนี้

 

พระอาทิตย์ลับฟ้าที่เกาะสีชัง..พ่อลูกคู่หนึ่งชี้ชวนกันชมความงดงามและสัจธรรมของธรรมชาติ  แต่สำหรับผม, ชื่นชอบภาพนี้มาก เพราะ  ภาพที่พระอาทิตย์ลับฟ้า เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการจากพรากเพื่อกลับมาพบกันใหม่

ภาพนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานบันทึกไว้เมื่อปี  2546

 

ภาพนี้ชื่อ "ความอบอุ่นของชนบท"  เป็นผลงานของคุณยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์ที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรมกลุ่มศิลปิน "กลุ่มนา"  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผมชื่นชอบเพราะภาพนี้เป็นภาพวันวัยแห่งชีวิตในวิถีทุ่งที่ผมเติบโตและผูกพันมาชั่วชีวิต