ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมาครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว จะพบตามชนบททั่วๆ ไป   ลองทายกันหน่อยนะครับว่าดอกอะไร

วีรยุทธ  สมป่าสัก