ห่างหายไปจากบล็อกนี้นานพอสมควร ตั้งใจไว้ว่าจะนำ 52 Virtues of the Week ที่พบจากกองกระดาษสมบัติของลูกๆที่ขนกลับมาด้วย มาฝากตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน ก็ไม่ได้ทำ เลยเปลี่ยนใจเอาเป็นมาทั้งชุดเลยดีกว่านะคะ ตามแต่เวลาจะอำนวย 

ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆไปด้วย พร้อมๆกับเตือนใจให้นำไปปฏิบัติ เริ่มจากตัว A ไปถึง Z เลยค่ะ ลองดูนะคะว่า ชุดแรกสัก 12 ข้อ ตั้งแต่ A ไปถึง E นี้มีคำไหนที่เราไม่รู้บ้าง จะมาเติมคำแปลวันต่อๆไปค่ะ มาเติมคำแปลแล้วค่ะ

 1. Assertiveness
     
ความแน่วแน่
 5. Confidence
    
ความมั่นใจในตนเอง
 9. Creativity
    
ความสร้างสรรค์
 2. Caring
     
ห่วงใยผู้อื่น
 6. Consideration
    
การเอาใจใส่ผู้อื่น
 10. Detachment
      
ไม่ยึดติด
 3. Cleanliness
    
ความสะอาด
 7. Courage
    
ความกล้าหาญ
 11. Determination
      
ความตั้งใจมั่น
4. Compassion
    
ความเห็นอกเห็นใจ
 8. Courtesy
     ความสุภาพมีอัธยาศัย
    
 12. Enthusiasm
      
ความกระตือรือร้น

ปฏิบัติให้ได้สัปดาห์ละอย่าง เพิ่มขึ้นๆทุกสัปดาห์ พอสิ้นปีเราก็จะเป็นคนดีไปพร้อมๆกันตลอดปีนี้เลย