ผู้เขียนชอบดูหนังตะลุงมาตั้งแต่จำความได้ แต่ก็มิได้มีความรู้หรือเคยหัดหนังตะลุงเป็นกรณีพิเศษ ความรู้ด้านหนังตะลุงของผู้เขียนก็คงจะเหมือนกับคนปักษ์ใต้ทั่วๆ ไป ....

คนปักษ์ใต้ที่ไปอยู่กรุงเทพฯ บางส่วนจะรู้ว่ามีงานทำบุญเดือนสิบ หรืองานชิงเปรตที่วัดพิชัยญาติฯ และจะมีมโนราห์และหนังตะลุงมาแสดงในวัดเป็นประจำทุกปี ...เฉพาะพระ-เณรชาวใต้เกือบจะทุกรูป มักจะไปร่วมงานนี้ กล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของงานนี้จะเป็นพระ-เณร และตอนผู้เขียนอยู่กรุงเทพฯ ก็ไปร่วมงานทุกปีเช่นเดียวกัน...

สิบกว่าปีก่อน ผู้เขียนเรียนจริยศาสตร์ศึกษาอยู่ที่มหิดล กำลังคิดถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ ...ได้ไปชมหนังตะลุงในงานนี้ด้วย ขณะที่ชมอยู่ถึงฉากออกฤาษี

พระเอกก็ออกมา บอกว่า นมัสการพระอาจารย์...แล้วก็ไปนั่ง

เท่งและหนูนุ้ยออกมา เข้าไปใกล้ฤาษี แล้วก็กลับมานั่งหลังพระเอก

ฤาษี เท่ง และหนูนุ้ย สนทนากันตามท้องเรื่อง..

โถ ออกมา แล้วไปยืนหลังฤาษี ...เนือย ออกมาแล้วมายืนหลังเท่งพักหนึ่งแล้วก็เดินไปยืนหลังโถ ...พูดกับโถเล็กน้อย แล้วก็เดินกลับมานั่งข้างหลังเท่ง...

ผู้เขียนชมไปก็เกิด ความโพลง ขึ้นมา ว่าเรื่องหนังตะลุงสามารถนำมาทำวิจัยได้ ...แต่ก็ไม่ได้ทำ เพราะอีกไม่กิ่เดือน ผู้เขียนก็สมัครใจออกจากมหิดล บอกลาเพื่อนๆ และอาจารย์ว่า จะไปสู่ที่ชอบๆ (5 5 5) คิดว่าชาตินี้จะเลิกเรียนหนังสือแล้ว พอกันทีกับเรื่องเรียนหนังสือ แต่จับพลัดจับพลู กำลังจะเป็นนักวิชาเกิน (5 5 5) ...แต่เรื่องแนวคิดจากหนังตะลุงก็ยังรกอยู่ในหัวตั้งแต่นั้นมา ...

ผู้เขียนจะทำวิจัยเรื่องแนวคิดจากหนังตะลุง ซึ่งผู้เขียนได้แปลความหมาย หรือเอาแนวคิดบางอย่างเข้าไปจับไว้แล้วหลายๆ เรื่อง แต่ก็ยังหากรอบการวิจัยที่ชัดเจนไม่ได้ ฉะนั้น จะอาศัยบันทึกนี้เล่าไปพราง แม้นผู้ใดสนใจ หรือเป็นผู้มีความรู้ด้านนี้ก็ช่วยให้ความคิดเห็น เสนอแนะด้วย

ขออนุโมทนาต่อไมตรีจิตของท่านทั้งหลายล่วงหน้า