ชมรมจริยธรรมบนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง Camfrog ตัวอย่างที่กำลังบ่งชี้ว่าสังคมไทยตกต่ำทางศีลธรรมถึงขีดสุด กับทางแก้และหาทางออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ.ห้องประชุม 1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

บัดนี้ รายงานสรุปได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเนคเทคที่นำมาเผยแพร่