KM101 อบต. ..จะรับลูก การเรียนรู้ของชาวบ้าน เพื่อ ความพอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้อย่างไร

ถ้ารัฐไม่สานต่อ อ้างว่าไม่มีงบประมาณ และงบส่วนหนึ่งใด้โอนมา ให้กับ อบต.แล้ว อบต.เอง จะคิดทำเรื่องนี้อย่างไร

            คนจน , คนระดับรากหญ้า , กลุ่มคนด้อยโอกาส  กลุ่มคนเหล่านี้เป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศไทยมีประมาณ 20 ล้าน  ซึ่งส่วนมากเป็นเกษตรในชนบท ณ.ปัจจุบันมีภาระหนี้สินติดตัวมากมายหลายหน่วยงาน  พยายามที่จะช่วยเหลือ หลากหลายวิธีคิดหลากหลายวิธีการที่จะเยียวยาให้สามารถมีความกินอยู่ที่ดีขึ้น

                รัฐเองก็มีวิธีการของรัฐเช่น เวลาเดือดร้อน ก็จะเอาของมาแจก จนเป็นเรื่อยปกติที่เราจะเห็นข่าวชาวบ้านเข้าแถวรับของแจกเป็นประจำ   ก็ไม่แน่ใจว่า เดี่ยวนี้ชาวบ้านมีอาชีพประจำอาชีพใหม่คือ ’’ อาชีพรอแจก ’’

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือกลุ่มคนระดับรากหญ้าโดยผ่านโครงการ ตระกูลเอื้ออาทร มากมายหลายอย่างรวมทั้งการพยายามใช้ชุดความรู้เดิมที่เชื่อว่าจะพัฒนากลุ่มชนระดับรากหญ้าเหล่านี้ กลุ่มคนระดับรากหญ้าเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือ การอบรม

 

·        ถามว่า  ทำไมต้องใช้วิธีกานอบรม

·        ตอบ    เพราะ ง่ายในการจัดการโดยใช้ห้อง1ห้อง คนพูด1คนเกณชาวบ้านมาขังไว้ในห้องทีละ100-200คน แจกเบี้ยเลี้ยง แล้วกลับบ้าน   แจกจนเป็นประเพณี ( นิยม ) ปัจจุบันเวลาเห็นชาวบ้านมาประชุมจะถาม คำถามแรก ว่า จะใด้เบี้ยเลี้ยงหรือเปล่า  แล้วที่มาอบรมจะมาเอาความรู้หรือมาเอาเงินค่าตอบแทนก็ไม่รู้ครับ

ถาม  ผลการทั้งอบ ทั้งรม ชาวบ้านมีผลอย่างไร

ตอบ  ผลก็คือเหมือนเดิมก่อนการอบรม ชาวบ้านเคยเป็นหนี้อย่างไร ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแถมยังบางคน

                จริงๆแล้วการอบรมเขาต้องการพัฒนาอาชีพของชาวบ้านให้มั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็ เขาไปเป็นลูกค้าในโรงงานเหมือนเดิม      

                  Dscf7084Dscf7083

                                       

             แต่ ณ วันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนไป(ในทางที่ดี) ถึงแม้จะยังติดอยู่กับคำว่าอบรม อยู่ก็ตาม แต่รูปแบบ วิธีคิด เปลี่ยนไป จากการสั่งการจากเบื้องบนลงมา ...มาเป็นลงมารับฟังความคิดเห็นของ ชาวบ้าน และเปิดกว้างในวิธีการ ร่วมกันที่จะฝึกอบรมกลุ่มชาวบ้านเป้าหมาย ที่จะมุ่งเน้นให้ เป็นตัวอย่างให้กับประเทศเป็นตัวจริงเสียงจริง ของการมีวิถีชีวิตที่พอเพียง

               กลุ่มที่ คิดเร็ว ทำเร็ว แทนที่จะเป็น คนในบุรีรัม บ้านเรา กลับเป็น คนไกล มาก่อน เรียกว่า มาแต่ของเขา  ของเราไม่มา  ครับ

               อยู่ไกลถึง อุดรธานี  แต่ก็มาถึง แต่เช้าก่อนเจ้าภาพอีกครับ    นำโดย คนหนุมไฟแรง ชอบแซงทางโค้ง คุณ นพดล  ศรีพันธุ์   (เศรษฐกร 5) คุณ เจริญ  เพ็งสลุด จนท.วิเคราะห์นโยบาย  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 จังหวัด อุดรธานี

  •      โจทย์     อบรมชาวบ้านแล้ว  รัฐไม่รับลูกต่อ  ชาวบ้านกลับไปแล้วไม่ใด้คิด ไม่ใด้ทำต่อ เหมือนเดิมจะทำอย่างไร
  • ถ้ารัฐไม่สานต่อ  อ้างว่าไม่มีงบประมาณ และงบส่วนหนึ่งใด้โอนมา ให้กับ อบต.แล้ว   อบต.เอง จะคิดทำเรื่องนี้อย่างไร
  • ชาวบ้านเองจะทวงถาม อบต. อย่างไร กับงบประมาณของอบต. ที่ตั้งไว้สำหรับ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของเขตพื้นที่ตัวเอง

                         ใครเป็น อบต...ยกมือขึ้น..ว่าท่านเห็นเป็นเช่นไร หรือท่านผู้เยี่ยมยุทธทั้งหลายช่วยคิด ให้ฟัง ดังๆด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 74706, เขียน: 26 Jan 2007 @ 23:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)