ของฝากลดน้ำหนัก

 เช้านี้ยังไม่นอน เพราะหลับมาในรถเดินทางแบบประหยัดทีม ศูนย์บริการวิชาการ เดินทางจากจากศูนย์บริการวิชาการ หลังจากเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อย

 เช้าวันเสาร์เวลาดีประมาณ ๐๘.๓๐ น. รอง ผอ.ภาวดี ภักดี  จะนำทีมประกอบด้วย รอง ผอ.เทอดศักดิ์ รอง ผอ.สุรเชษฐ์ และ JJ ได้ดูงาน Life Long Learning ที่เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาหาความร่วมมือร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ

 ของฝากวันนี้เป็นของไทยๆ คือ ผ้าพันคอครับ

 แต่ของฝากที่อยากจะแนะนำข้างล่างครับ

หมูแผ่น

หมูแผ่นของเบาๆ ลดน้ำหนักหมูๆ ถนนร่วมจิตร ใกล้โต้รุ่ง หรือที่พวกเราเรียกว่า แผงลอย ท่านที่แนะนำคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี(คลิก) ครูเก่าครับ ท่านอาจารย์หมอเมืองทองมาขอนแก่นทีไรจะซื้อกลับไปที่ กทม ทุกครั้ง JJตามไปซื้อประจำ กรอบ อร่อย ไร้น้ำหนัก สนนราคา แค่ ๑๐๐ บาท ทานก็ได้ ฝาก "ฅนคอเดียว" กันครับ

JJ2007