กิจกรรม English Camp ครั้งนี้ถือว่านักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก ผู้เขียนคุยกับท่านอาจารย์จุฬาวัลย์ว่า น่าจัดจะจัดบ่อยนักเรียนจะได้มีแรงจูงใจในการเรียนและคุ้ยเคยสำเนียงของชาวต่างประเทศ เพราะครั้งนี้ชาวต่างประเทศมาหลายคนมาก นักเรียนน่าจะได้ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมที่ได้นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมน่าจะเป็น ความสามัคคี การทำงานเป็นกลุ่ม แต่กว่าครู-อาจารย์จะนำนักเรียนมารวมกันได้ดังภาพถือว่าไม่ธรรมดา (ผู้เขียนคิดในใจว่า เหมือนจับปูใส่กระด้ง)

   

            

                     นักเรียนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 1

  

            

                         นักเรียนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 2

  

            

                           นักเรียนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 3

   

       

                          นักเรียนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 4

    กิจกรรมกลุ่มย่อยที่ผู้เขียนชอบคือ กิจกรรม Rocks , papers, scissors (ภาษาไทยคือ การเป่ายิงฉุบ ค้อน กระดาษ กรรไกร ) ผู้เล่นนั่งลง อันดับแรกเป็นเหมือนกันหมดคือเป็นกบ(frogs) เมื่อชนะครั้งที่สองจะเป็นลิง(monkeys) ชนะครั้งที่สามจะเป็นนก(birds) ชนะครั้งสุดท้ายถึงได้เป็นคน(human)  ลองมาดูภาพนะครับ  

          

           ชาวต่างประเทศอธิบายกิจกรรมก่อนเล่น  

     

          กำลังเริ่มกิจกรรมนั่งเป็นกบ( frogs) ก่อน

                     

     เริ่มยืนจะได้เป็นนก( birds)     

  

    ความจริงมีหลายกิจกรรมที่น่าอธิบาย แต่วันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อน วันนี้เป็นอะไรไม่ทราบเปิด gotoknow ได้ตอนเช้าหน่อยเดียว หลังจากนั้นก็เปิดไม่ได้ ไม่ทราบว่าที่อื่นๆเป็นหรือไม่   ใครมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำผมบ้างนะครับ