Contact

รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาสมาชิก ครั้งที่ 9

  ส่งชื่อมาให้ ม.ขอนแก่นค่ะ  

เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9  ม.อ. ขอส่งรายชื่อ ดังนี้
1 อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี
2 รศ.นพ.วรัญ   ตันชัยสวัสดิ์        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
3. รศ.ดร.ปิติ     ทฤษฎิคุณ           รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง
4. รศ.ดร.พิกุล  วณิชาภิชาติ         ผอ.ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศ
                                                    ด้านนาโนเทคโนโลยี
5.รศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา     ผอ.สถานีวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
6.รศ.ดร.พูนสุข     ประเสริฐสรรพ์  ผอ.สถานีวิจัยผลิตภัณฑ์และ
                                                      เทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม
7.รศ.ดร.สินชัย      กมลภิวงศ์        ผอ.สถานีวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยี
8.รศ.ดร.พีระพงศ์   ฑีฆสกุล          ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนา
9.นางเนาวนิตย์    ทฤษฎิคุณ        กก.พัฒนาระบบบริหารความรู้ใน
                                                     องค์กร
10.นางเมตตา      ชุมอินทร์         หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กจ.

ส่งชื่อมาให้ ม.ขอนแก่นค่ะรายละเอียดการเดินทางจะประสานทางเมลอีกครั้งค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 73746, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 6, Read: Click

Tags #ความเคลื่อนไหวเครือข่าย#ukm-9

Recent Posts 

Comments (6)

  • เย้ เย้ นึกว่าคนนี้หายไป
  • นางเมตตา      ชุมอินทร์         หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กจ.
    ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันที่ มข ครับ
เล่าบรรยากาศให้ฟังบ้างนะ น้องจิ๊บและน้องขจิต
PAN
Written At 
ว้าเสียดายจัง ไม่ได้ไป ถ้ารู้ว่าคุณลุงขจิตไปด้วยนะ เราจะพยายามอ้อนวอนพี่จิ๊บขอไปด้วยแล้วนะเนี่ย
  • โลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว้างใหญ่และไร้พันธนาการ
  • คิคิ  ดีใจจัง ... มีน้องแป้นเป็นเพื่อนไม่ได้ไปเหมือนกัน ... เราอยู่เฝ้าสมบัติกันที่แต่ละ ม. นะจ้ะน้องแป้น
  • เสียดายอีกอย่างไม่ได้ไปเจอคุณขจิตเนี่ย ... แย่จังค่ะ
  • พี่เมตตาคะ  ฝากทักทายคุณขจิตแบบ f2f ด้วยนะคะ

ทราบครับพี่เมตตา ขอให้เดินทางถึงขอนแก่นโดยสวัสดิภาพนะครับ ชาวอีสานยินดีต้อนรับ