การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกช้าง
KKU Human Resource
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจะสัมพันธ์กับ งาน ภารกิจ และ โครงสร้าง ขององค์การ การจัดคนทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงสร้างองค์การ มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงมากที่สุด คือ ต้องมีงานก่อน จึงมีคนทำงาน หรือ มีงาน จึงมีคน  เมื่อจะให้คนทำงานก็ต้องพิจารณาก่อนว่างานนั้นยากง่ายเพียงใด ต้องใช้คนที่มีลักษณะอย่างไร มีความรู้อะไรบ้าง หรือ ภาษาของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียกว่า สมรรถนะ(Competency) การจัดโครงสร้างเป็นการจัดคนลงเพื่อให้มีทำงานลักษณะเดียวกัน มีการบริหารคนและงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นการควบคุมคุณภาพผลงานเบื้องต้น ถ้าเป็นองค์กรตั้งใหม่ การจัดหาคนมาทำงานเป็นเรื่องง่าย เพราะจะได้คนที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ตรงกับงาน แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีแล้ว มีคนอยู่แล้ว มีงานเก่า งานเดิม ที่ทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การจัดคนปัจจุบันทำภารกิจใหม่ หรือภารกิจที่ต้องปรับปรุงจะยากกว่าการจัดหาคนใหม่เพราะต้องพัฒนาคน ปรับทัศนคติคนไปด้วย แต่เราก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องใช้งานที่ทำในปัจจุบัน มาคาดการณ์ว่า ขาดคน หรือ มีคนเกินงาน และประมาณการความต้องการกำลังคนในอนาคต ต้องดูจากงานที่ต้องทำ สอดคล้องกับภารกิจที่สำคัญในอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์การต้องดำเนินการ ระบบทรัพยากรมนุษย์ จึงมี 2 เรื่อง คือ การหาคนมาทำงานที่มากเกินกว่าคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเตรียมหาคนมาทำงานในภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในอนาคต หรือ จะเรียกว่า แผนทรัพยากรมนุษย์ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน newimageplan

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาระบบ#พัฒนาทรัพยากรมนุษย์#บริหารจัดการใหม่

หมายเลขบันทึก: 73745, เขียน: 21 Jan 2007 @ 17:00 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 08:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะคุณเพียงเพ็ญ

บันทึกของคุณเพียงเพ็ญให้ความรู้ที่น่าสนใจมากค่ะ แต่เผอิญหนูเห็นว่ารูปแบบการเขียนบรรทึกจะติดกันยาว บางทีอาจทำให้ผู้อ่าน  อ่านยากนะค่ะ 

หากจะเขียนให้อ่านง่าย หนูขอเสนอแนะวิธีเขียนบันทึกให้อ่านง่าย เพิ่มเติมนะค่ะ

  • ย่อหน้า บทความที่เขียนในบันทึก
  • การเลือกใช้ตัวอักษร เช่น ตัวหน้า หรือสีตัวอักษร หรือ พื้นสีตัวอักษร เพื่อเน้นข้อความ
  • ข้อความใดที่สามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ ก็ควรจัดเป็นข้อ ก็จะทำให้อ่านง่ายขึ้นค่ะ

ขอแนะนำเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับความรู้ที่มาแลกเปลี่ยนกันใน Gotoknow

be goodly
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ คุณมะปรางเปรี้ยว คำแนะนำมีประโยชน์มาก ครั้งต่อไปจะทำให้ดีขึ้นค่ะ