1 .  การเห็นรอยยิ้มและมีเสียงหัวเราะของผู้เรียนคือคำตอบของการสอนดีของคุณครู

2 .  ในบางครั้งเราจงทำให้คนอื่นอิจฉาได้แต่อย่าทำให้เขาสงสาร

3 .  ภาวะของผู้นำไปทำกิจกรรมอะไรก็มีผู้อยากทำตามและผู้นำอย่างแท้จริงพอทำสำเร็จแล้วเขาก็หายตัวไป

4 .  คนเราอย่ากลัวปัญหา  ชีวิตจะราบรื่นเพราะการแก้ปัญหาได้  การได้คิดได้แก้ปัญหาจะทำให้เราเป็นคนฉลาดขึ้น

5 .  คนเราทำอะไรอย่าเริ่มต้นทำสิ่งใหญ่  แต่จงทำจากสิ่งเล็ก ๆไปหาสิ่งใหญ่ ๆ เถิดจะเกิดผล

6 .  ธรรมชาติของเด็ก ๆแล้ว  พวกเขาชอบฟังนิทานเรื่องเล่ามากกว่าคำสอน

7 .  คนที่มีอายุยืนมักจะมีจิตใจดีมีอารมณ์ขำขันอยู่ในตัว  ไม่ทุกข์ร้อน  เมื่อตอนเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่เสเพลไม่เสพย์สิ่งมึนเมาทั้งหลาย

8 .  ในแต่ละวันควรทำให้รู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าเป็นสิ่งบำรุงจิตใจทำให้เรามีพลังอย่าพยายามหาทุกข์มาใส่ตน

9 .  การทำงานคือชีวิต  การงานเป็นสิ่งชโลมใจให้เรามีสุขภาพดีขึ้นทั้งกายและจิตใจ

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi