เมื่อคืน หลังเที่ยงคืน มีการเปลี่ยนแปลงใน GotoKnow อีกครั้ง หลังจากเปลี่ยนแปลงมาจากปีก่อน (๓๑ ธันวาคม ๔๙)

    ครั้งก่อนเปลี่ยนแปลง โดยมีสั้ญลักษณ์ไอคอนต่างๆ ที่ Active เมนู

    แต่ครั้งนี้เปลี่ยนแปลง โดยมีภาพหน้าเจ้าของข้อคิดเห็นปรากฏ ด้านบนของข้อคิดเห็น

   ต่อไปผู้ที่ไม่แสดงตน หรือผู้ที่ไม่ได้ Log in เข้าระบบ ไปเขียนข้อคิดเห็นก็จะไม่พบใบหน้าของตัวเอง หรือไปเขียนบันทึกลงบล็อก ก็มีภาพอะไรก็ไม่รู้ที่หน้า Home...

   จะเห็นว่า ต่อไปนี้ GotoKnow จะสร้างระบบ...ที่ทำให้เจ้าของบล็อกต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง...ทีละน้อย..ทีละน้อย ไม่อย่างนั้น...จะไปลปรร.กับท่านอื่นๆ ได้ยาก

   ในเมื่อเรายังไม่จริงใจต่อเขา...จะหวังให้เขาจริงใจต่อเราคงยาก

   วัฒนธรรมของ GotoKnow... จะสร้างให้คน..และสังคมให้มีความจริงใจต่อกันและกัน...ครับ

BeeMan

BeeMan