มหาวิทยาลัยในกำกับ หรือ นอกระบบ

 ข้อคิดเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันอุดมศึกษา ดูจะเป็นเรื่องบานปลาย เมื่อวานนี้ได้รับทราบจากท่านอาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ที่สอบได้ที่ ๑ ประเทศไทยท่านหนึ่ง เคยรับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่งถึงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมับท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เจ้าของตำหรับ "แกงเขียวหวานใส่บรั่น..D"

 ท่านอาจารย์ ดร.กระจ่างเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันอุดมศึกษามีมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี วนเวียนอยู่อ่าง หาหนทางไปไม่ได้ เปลี่ยนรัฐบาลไปก็หลายครั้ง เปลี่ยนสภาไปก็หลายรอบ ครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนแปลงไป นิสิตนักศึกษาก็มีทั้งเห็นด้วย และ ทั้งคัดค้าน เก่าไปใหม่มา เลยไม่รู้ว่าใน หรือ นอกระบบ หรือ ในกำกับ เจ้าตัว"ระบบ กำหนดอะไร"

 กลายเป็นประเด็นทางการเมือง

 กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสถาบันอุดมศึกษา

 กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการสั่นคลอนของผู้บริหาร

 กลายเป็นเรื่องของการเพิ่มค่าเล่าเรียน

 กลายเป็นประเด็นของการเถลิงอำนาจ การเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน อะไรอีกต่างๆนานา แล้วแต่จะค้นหา

 เรากำลังลืมครับ กำลังหลงประเด็น กำลังไม่ได้มองไปถึง ปณิธาน พันธกิจ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หรือ แม้กระทั่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ว่าทุกวันนี้ สถาบันอุดมศึกษา เป็นขุมปัญญา ชี้นำหรืออยู่กลมกลืนกับสังคมจริงหรือไม่ประการใด

 ระดมปัญญา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง มากน้อยประการใด

 เรากำลังต่อสู้กันแค่ความคิด ยึดติดกับองค์กู มากกว่าองค์การ เลยไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไทย ไปไหนดี

  ไม่ได้หาทางสมานใจ "ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกำลังความคิด ร่วมกันนำความรู้ฝังลึกที่ติดมากับการทำงาน ความรู้ที่ติดมากับประสบการณ์ มาร่วมกันพัฒนาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้"

 ยุติสิ่งแอบแฝง

 มาร่วมรวมใจ

 พัฒนาไทยให้ก้าวหน้า

 ทำเพื่อประเทศชาติ

 ทำเพื่อในหลวงของเราชาวอุดมศึกษา

 ทำเพื่อให้เกิดสังคม ที่อุดมไปด้วยปัญญาจริง

 สวัสดีปีใหม่อีกครั้ง ขอให้ความคิดก้าวไกล พาไทยเจริญ เพลิดเพลิน เรียนรู้ ครับ

JJ2007