ตอนที่ 32

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 30  ว่าด้วยเรื่อง องค์กรเคออร์ดิคกับการทำงานสร้างสรรค์เป็นเครือข่าย  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช