ตอนที่ 3           

           ช่วงที่  2  เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการความรู้และประสบการณ์การจัดการความรู้ในหน่วยงานของแต่ละคน  (นักศึกษามีความรู้เรื่องแนวคิด  KM  มาแล้ว)  โดยผู้เขียนได้โยนคำถามไปว่า 
 
         ตามความเข้าใจของแต่ละคน  สามารถสรุปได้หรือไม่ว่า  การจัดการความรู้  คืออะไร?”  (จริงๆ  แล้วไม่ได้ต้องการคำตอบที่ชัดเจน  แต่ต้องการดูว่า  นักศึกษามีแนวโน้มในเรื่องของการจัดการความรู้มากน้อยเพียงใด  และเป็นไปในทิศทางใด)            

            และต่อไปนี้คือ  คำตอบของนักศึกษาคะ            
           
- การนำความรู้ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน            
           
- การนำความรู้จากแต่ละคน มาใช้ในองค์กร
           
           
- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
           
           
- การที่แต่ละคนในองค์กรเขียนคำแนะนำในเรื่องต่างๆ  ต่อผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหาร  เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือการพัฒนาขึ้น
            
           
- การจัดการความรู้มีทุกที่  และเป็น
Tacit  Knowledge            
          
- ฯลฯ
           

           ประเด็นต่อไปที่ผู้เขียนยกขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาอภิปราย คือ 
          
มีใครบ้างที่องค์กรหรือหน่วยงานของตนเองได้มีการดำเนินการ  KM  บ้าง?”            
          
คำตอบที่ได้ คือ  เงียบ
!  ไม่มีใครยกมือเลยคะ  มีเพียงนักศึกษาที่มาจาก   อบต. วัดไร่ขิง  ได้เล่าประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในของพนักงานส่วนตำบลวัดไร่ขิง  โดยผ่านเวทีการประชุม  และทำมาได้  20  ครั้งแล้ว  ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  คือ  ทุกคนกล้าที่จะเสนอแนวทางของตัวเองมากขึ้น  และสามารถนำแนวทางที่แต่ละคนเสนอ  มาปรับใช้หรือมาเป็นแนวทางในการดำเนินการของ อบต. ได้เป็นอย่างดี            

           และในช่วงสุดท้าย  เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะสอบถามเรื่องการดำเนินงานของ  สคส.  รูปแบบวิธีการที่  สคส.  ใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการความรู้  ตลอดจนถึงเรื่องเครื่องมือชนิดต่างๆ  ของการจัดการความรู้    ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนค่อนข้างมาก  แต่เป็นการแลกเปลี่ยนกับผู้เขียน  ไม่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกันเองเลย  ซึ่งผู้เขียนก็ตอบไปเท่าที่ประสบการณ์มีอยู่  แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม            

           ในช่วงสรุปปิดท้าย  จริงๆ  แล้วผู้เขียนต้องการจะลองใช้เครื่องมือ  AAR  กับนักศึกษา  โดยผู้เขียนหยอดคำถาม  AAR  ไป  แต่ไม่ค่อยมีแรงสะท้อนกลับมากนัก  ผู้เขียนคิดว่า  นักศึกษาคงกำลังคร่ำเคร่งและเคร่งเครียดอยู่กับการทำรายงานอื่นอยู่ก็เป็นได้  มีเพียงบางคนที่ตอบว่า  ได้ตามที่คาดไว้  ได้ตามความต้องการ  เป็นต้น            

            เวลาเกือบ  3  ชั่วโมงผ่านไป  พอเหมาะพอดีกับสิ่งที่ผู้เขียนเตรียมมา  แบบไม่ขาดไม่เกิน

           เฮ้อ !!!