ศ. ดร. พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

         ศ. ดร. พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา   คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน   เป็นคนมีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตน   ท่านได้รับตำแหน่ง ศ.11 ในปี 2543  อายุ 50 ปี

         ในปี 2539  ผมโทรศัพท์ไปหาท่านเพื่อเชื้อเชิญให้ท่านทำหน้าที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สร้างผลงานวิจัยและสร้างนักวิจัยระดับคุณภาพสูงให้แก่ประเทศ   ท่านบอกผมว่าหน้าที่นี้เป็นเกียรติมากและอยากได้เหมือนกัน   แต่ไม่นึกว่าจะมาเร็วอย่างนี้

         ดร. พีระศักดิ์ ทำงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชหลายชนิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองและถั่วเขียว   ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2544  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

         ดร. พีระศักดิ์ เป็นชาวบ้านแพ้ว  สมุทรสาคร  เป็นเด็กบ้านนอกเช่นเดียวกับผม   เวลาคุยกันเรื่องชีวิตเด็กบ้านนอกจึงสนุกมาก   ท่านบอกผมว่าท่านเป็นเพื่อนนิสิตเกษตรรุ่นเดียวกับน้องชายคนที่ 2 ของผม  ซึ่งสอบแข่งขันเข้าคณะเกษตรได้ที่ 1   และน้องชายผมเขายกย่อง ดร. พีระศักดิ์มากว่าเป็นคนเรียนเก่งและขยัน

         ดร. พีระศักดิ์ จบปริญญาตรี & โท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชจาก U. of Illinois at Urbana - Champaign

วิจารณ์  พานิช
31 ธ.ค.49