การเรียนรู้มิได้หมายถึงในโรงเรียน 

การเรียนรู้มิได้หมายถึงในห้องเรียน 

การเรียนรู้มิได้หมายถึงในตำราและหนังสือ

การเรียนรู้หมายถึงทุกหนทุกแห่งที่อยากจะเรียน

ครูอ้อยได้เรียนรู้ โดยการเขียน..ถามครูบาสุทธินันท์

เรียนเชิญอ่านได้ที่  ครูอ้อยเรียนรู้กลยุทธิ์จากครูบาฯ 

ครูอ้อยเขียนอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ส่งมายังครูบาสุทธินันท์  และท่านก็เขียนตอบครูอ้อย นิยมชมชอบ 

ครูอ้อยรู้สึกปลาบปลื้มมาก   จนนำมาเขียนเป็นบันทึกให้ท่านทั้งหลายได้อ่าน

อ่านถึงความรู้สึกที่ครูที่มีความรู้สูงส่ง.....ยังต้องเรียน..เรียนรู้ไปตลอดชีวิต

Long  Life  Learning

ขอบพระคุณ  ท่านครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  ที่อนุญาตเผยแพร่ครั้งนี้