• ในเวลาอันไม่ไกลเกินรอ เราคงจะมี Blogger ของชาว มมส. เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมจึงเห็นว่า น่าจะได้เน้นย้ำถึง ความสำคัญของการใส่ ป้าย หรือ คำหลัก (Tag) ที่เหมือนกันในแต่ละบันทึกของชาว มมส. เพื่อจะทำให้เกิดแผนที่ความรู้ของ มมส. สามารถสืบค้นได้สะดวกในอนาคต
  • ประโยชน์ของการใส่ ป้าย หรือ คำหลัก (tag) เขียนโดย ดร. จันทวรรณ ผู้พัฒนา Gotoknow อ่านได้ที่นี่ครับ
  • อ่านตัวอย่าง การเชิญชวนการใส่ ป้าย เหมือนกันของ ชุมชน Smart Path ที่ได้รับรางวัล KM BIO Award ของ สคส. ประจำปี 2549 ได้ที่นี่ครับ
  • สำหรับ ชุมชน มมส. ผมเสนอ ป้าย หรือ คำหลัก (tag) ที่น่าจะต้องมีเริ่มต้นเหมือนกัน คือ  MSU  MSUKM MSU-KM  หรือภาษาไทย มมส. การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • MSU Blogger ท่านอื่น ๆ มีความเห็นอย่างไรครับ
  • ตัวอย่างเช่น  อยากรู้ว่ามีคนบันทึกที่มีป้าย msu อยู่ที่ไหนบ้าง
  • http://gotoknow.org/post/tag/msu
  • http://gotoknow.org/post/tag/msukm
  • http://gotoknow.org/post/tag/msu-km