ความเห็น 125645

แผนที่ความรู้ของ มมส.(MSU) ใน Gotoknow

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ
  • ผมขอแสนอเป็นป้ายคำหลัก ดังนี้ครับ
  • คำที่ 1. MSU (สื่อความหมายถึงองค์กร คือ มมส.)
  • คำที่ 2. MSUKM (สื่อความหมายถึงTEAM)
  • คำที่ 3. MSU-KM (สื่อความหมายถึงTEAMอีกชื่อหนึ่ง)
  • คำที่ 4. XXXX (สื่อความหมายถึงหน่วยงานตามที่พี่วิชิตเสนอแนะมาครับ)
  • คำที่ 5. XXXX (สื่อความหมายถึงเรื่องเล่า/ความรู้)
  • ป้ายคำหลัก คำที่ 1-4 ควรเป็นภาษาอังกฤษครับ เพราะ สั้น กระทัดรัด สื่อความหมายได้ดีกว่า
  • ขอบคุณครับ