Rin

Rin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Usernamerin_qa
สมาชิกเลขที่15131
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการเรียน

2532 - 2538 ประถมศึกษา >> โรงเรียนบ้านดงบัง ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

2539 - 2544 มัธยมศึกษา >> โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

2545 - 2549 ปริญญาตรี >> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

ประวัติการทำงาน

2549 - 2550 >> ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานที่รับผิดชอบ คือ งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและวิจัยด้านการประกันคุณภาพ  เว็บไซต์  สรุปผลการประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์  ก.พ.ร.  คู่มือการประกันคุณภาพ  กองเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2551 - ปัจจุบัน >> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขนแก่น งานที่รับผิดชอบ คือ แผนปฏิบัติราชการ  แผนงบประมาณ  ก.พ.ร.  รายงานประจำปี  IQA  PMQA  PMR  THES  แผนพัฒนาองค์การ  วิเคราะห์ข้อมูล

 

คติประจำใจ >> ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน...อย่าลืมคิดถึงสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้

1.เครื่องประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ ..รอยยิ้ม..

2. งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ ..การช่วยเหลือผู้อื่น..

3. ความสุขที่สุดคือ คือ ..การให้..

4. อาวุธร้ายแรงที่ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดีที่สุด คือ ..คำพูดทำร้ายผู้อื่น..

5. พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ คือ ..ความรัก..

6. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ..การทำร้ายตัวเอง..

7. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ ..ความกลัว..

8. ยานอนหลับที่ให้ผลดีที่สุดคือ ..ความสงบภายในใจ..

****************************