ยาเสพติด  หรือประเภทเหล้า เบียร์  เป็นสิ่งที่บั้นทอนสุขภาพที่มนุษย์ ทำให้เกิดการสื้นเปลื่องเงิน ทอง  บ่อยครั้งที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม  เศรษฐกิจ  ซึ่งก็เกิดจากการเสพยา  /  ประเภทเหล้า   /   เบียร์  ดังนั้นภาครัฐ ต้องเอาจริง  เอาจัง กับปัญหาต่าง ๆ

 

จะทำอย่างไร  หรือมีมาตรการ ให้เยาวชนของชาติ  ไม่เข้ามาหรือเข้ามาซื้อขายได้ยากขึ้น  การปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  /  เหล้า  /เบียร์  ที่มีโทษต่อร่างกาย    การออกกฎหมายไม่ให้เยาวชนสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ 

 

สธ.งัดแผน2สกัดเหล้า-เบียร์ ใช้กรมประชาฯคุมโฆษณา24ชม.

สธ.งัดแผน 2 คุมโฆษณาเหล้า 24 ชม. ใช้อำนาจกรมประชาสัมพันธ์คุมโฆษณา หากผลกฤษฎีกายันตามความเห็นเดิม อย.ไม่มีอำนาจ เตรียมเสนอ คบอช. พรุ่งนี้ 

  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการคณะกรรมการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คบอช.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ทางคณะ กรรมการกฤษฎีกาจะสรุปความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ซึ่ง อย. ทำหนังสือขอ ให้ทบทวน โดยเน้นไปที่มาตรา 24 วรรค 2 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ที่ระบุชัดเจนว่า สินค้า ใดที่คณะกรรมการโฆษณาเห็นว่าขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และนโยบายของรัฐ สามารถสั่ง ห้ามโฆษณาได้ โดยไม่ต้องโยงกับการควบคุมฉลาก   

ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้กฤษฎีกา ได้ มอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้พิจารณา   

ทั้งนี้หากกฤษฎีกายืนยันตามความเห็นเดิม ตามมติ ครม. ระบุว่า ความเห็นกฤษฎีกามีผลผูกพันที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติตาม แต่มีหลายเรื่องที่รัฐบาลไม่ทำตามกฤษฎีกา ซึ่งถือเป็น ความรับผิดชอบของส่วนราชการเองหากไม่ทำตาม อย่างไรก็ตาม

 หากเป็นผลการวินิจฉัย เป็นบวกชี้ว่าอย.มีอำนาจในการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะเดินหน้า บังคับห้ามโฆษณาต่อไป พร้อมกับออกเดินสายชี้แจง 4 ภาค เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและดำเนิน   การควบคุม 

  แต่หากผลการวินิจฉัยเป็นลบ คงต้องรอฟังนโยบายจาก นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สธ. ว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนประชาชนที่เสียผลประโยชน์จากการยกเลิกประกาศ อย.นี้ นั้น จะฟ้องร้องศาลปกครองถือเป็นอีกเรื่อง หนึ่ง โดยขอให้ศาลปกครองพิพากษา

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ตามมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดิมที่กำหนดเวลา ให้โฆษณาตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. นั้น ปรากฏผลสำรวจพบว่า ช่วยในการควบคุมการดื่ม แอลกอฮอล์ได้ ทั้งนี้หากผลการวินิจฉัยประกาศ อย เป็นลบ ในการประชุมคณะกรรมการ คบอช. ในวันพรุ่งนี้ (28 ธ.ค.) จะเสนอให้กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติจาก ครม. ขยายเวลา ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตลอด 24 ชม. จากเดิมที่มีการกำหนดให้โฆษณาใน บางเวลา โดยทางกรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่าสามารถทำได้ 

  ด้าน นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า หากคณะกรรมการกฤษฎีกายังยืนยันตามคำวินิจฉัยเดิม ทาง อย. คงต้องถอย และ ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว แต่หากคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหม่เห็นต่างจากการวินิจฉัยครั้ง แรก อย.จึงจะเดินหน้าทำตามประกาศและคำสั่งต่อไป เพราะเราต้องทำตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากมี ครม.ให้ส่วนราชการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะ กรรมการกฤษฎีกา   

  ผู้สื่อข่าวถามว่า หากคณะกรรมการกฤษฎีกายังยืนยันตามคำวินิจฉัยเดิม อย.จะต้องยกเลิก ประกาศเดิมหรือไม่นั้น นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนเพราะต้องรอผลการวินิจฉัยก่อน และจากการสอบถามเบื้องต้นไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกลับมาว่าอาจจะไม่ต้องออก ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อมายกเลิกประกาศและคำสั่งเดิม เพราะถึงอย่างไรประกาศและคำสั่ง เดิมก็ไม่มีผลตามกฎหมายอยู่แล้ว 

 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลท์   27 ธันวาคม 2549 16:30 น.