“ขอบคุณ ๑๐๐ สิ่ง/อย่าง”


อยากจะขอบคุณ...


                                                                   “ขอบคุณ ๑๐๐ สิ่ง/อย่าง”

             

1. ขอบคุณพ่อ-แม่

ที่ทำให้ดิฉันเกิดมามีร่างกายครบ 32 ประการ เป็นร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีโอกาสลืมตามาดูและได้เห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายในโลกใบนี้  ได้รู้จักกับคำว่า “รักโดยไม่มีเงื่อนไข” ได้พบเจอกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งสุขและทุกข์ ดี-เลว ปะปนกันไป  ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ

2. ขอบคุณคุณแม่

คนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน คนที่ฉันรักมากที่สุด ขอบคุณที่มีแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฉัน

3. ขอบคุณพ่อ

ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ค่อยแสดงออกว่ารัก ด้วยการบอกรัก แต่ท่านก็แสดงออกด้วยการกระทำอยู่เสมอ

4. ขอบคุณความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว

ที่ทำให้ดิฉันเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้

5. ขอบคุณความรักจากพ่อแม่ที่ทำงานหนักทุกวัน

หาเลี้ยงดูฉันให้มีความสุข  และได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือในระดับที่สูง ๆ

6. ขอบคุณความรู้สึกที่มั่นคงที่มีต่อพ่อกับแม่

สิ่งที่คอยเตือนสติฉันได้ทุกครั้งว่าเราสาสามารถเป็นคนดีของพ่อกับแม่ได้ กลัวในเรื่องของการทำในสิ่งที่จะทำให้พ่อกับแม่ผิดหวัง นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากที่จะทำให้ได้และอยากให้พ่อกับแม่สบายใจ

7. ขอบคุณญาติพี่น้อง

ที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของดิฉันมาโดยตลอด เป็นญาติที่ดีซึ่งกันและกัน

8. ขอบคุณครูอาจารย์

ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้เราได้ใช้ในการดำรงชีวิต และสามารถมีชีวิตรอดได้    ในแต่ละวัน

9. ขอบคุณเพื่อน

ที่ทำให้เราได้รู้จักถึงคำว่า “มิตรภาพ” และ “การหักหลัง” ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ดังคำกล่าวที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

10. ขอบคุณเพื่อนในรั้วแดง-ขาว…ดาราวิทยาลัย

ที่ทำให้ได้เห็นสังคมที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม ได้เรียนรู้สังคมที่แตกต่างออกไปจากเดิมว่า  ในสังคมมีคนที่เป็นทั้งคนดีและคนไม่ดี ทำให้ได้เจอประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ที่ทำให้ฉันโตขึ้นกว่าเดิม

11.ขอบคุณเพื่อนคัท

เพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนในรั้วของมหาลัย และเพื่อนในปัจจุบัน เธอเพื่อนสนิทของฉัน เธอเป็นเพื่อนที่ดีมาก คอยช่วยเหลือฉันในยามที่ฉันมีปัญหา มีความสนุกไปกับฉันในยามที่ฉันมีความสุขและคอยอยู่ด้วยกันมาตลอด  ไม่เคยทอดทิ้งกัน

12. ขอบคุณเพื่อนร่วมหอพัก

ที่อยู่ร่วมกันมาได้ถึงสี่ปี เป็นเวลาที่มากพอสมควร อาจมีเรื่องต่าง ๆ มากมาย มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้ ขอบคุณที่เป็นนาฬิกาที่คอยปลุกฉันให้ตื่นมาในทุก ๆ เช้า คอยช่วยเหลือฉันในทุก ๆ อย่าง และขอบคุณที่ชวนกันกินจนอ้วนมาจนถึงทุกวันนี้  

13. ขอบคุณโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ที่สอนให้ฉันได้รู้จักกับตัวหนังสือ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และมีความรู้มากมายในการใช้ชีวิตและเป็นบ้านหลังที่สอง  ที่ช่วยหล่อหลอมและขัดเกลาให้เรามีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีได้จนถึงทุกวันนี้

14. ขอบคุณคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ที่ให้ประสบการณ์ต่าง ๆ กับฉันมากมาย ท่านเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของดิฉันเลย คอยสอน คอยให้ความรู้ใหม่ๆ คอยชี้แนะในทางที่ถูกต้อง  คอยสนับสนุนฉันในด้านต่าง ๆ ทั้งการแข่งขัน   และดึงเอาศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของฉันออกมาให้ทุกคนได้เห็น

15. ขอบคุณความรักจากคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ที่คอยว่ากล่าวตักเตือน  ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่ฉันมาจนถึงปัจจุบันไม่จากไปไหน คำว่า “ครู เปรียบเหมือนแม่คนที่สอง” ถือว่าเป็นเรื่องจริง

16. ขอบคุณกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ที่ทำให้ฉันเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกัน การเสียสละเพื่อคนอื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

17. ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของการเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัว เรียนรู้การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตนอกบ้านครั้งแรก

18. ขอบคุณพี่รหัส

ที่ทำให้รู้จักคำว่า “มิตรภาพ” เป็นสิ่งที่ดีมากในการเข้ามาเรียนวิทยาลัย พี่เขาเป็นคนที่น่ารักและใจดีกับฉันมาก คอยดูแลฉันมาตลอด คอยให้คำแนะนำฉันมากมายทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว และในทุก ๆ เรื่อง และที่สำคัญ  ขอบคุณสำหรับขนมอร่อย ๆ ที่มีให้ฉันกินจนอ้วนพลีแบบนี้

19. ขอบคุณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่สอนให้ฉันได้มองเห็นและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถนำมาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้

20. ขอบคุณชีวิตในรั้วมหาลัย

ที่ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ไม่ดี นั่นทำให้ฉันได้เรียนรู้และมองเห็นถึงความแตกต่างของหลาย ๆ สิ่งในชีวิตในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น การเรียนรู้ยอมรับความเป็นจริงในชีวิตและเปิดใจให้กับสังคม สามารถที่จะยืนด้วยขาของตนเองได้

21. ขอบคุณแหล่งเงินกู้เพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ.

ที่จัดตั้งขึ้นมา ทำให้ฉันสามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทำให้พ่อกับแม่สบายขึ้นจากเดิม ไม่ทำให้เป็นภาระและเดือดร้อนให้กับครอบครัว

22. ขอบคุณกิจกรรมค่ายอาสาต่าง ๆ

ที่ได้ให้ประสบการณ์ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไปเห็นคนที่ยากลำบาก เห็นหนทางที่การศึกษายังเข้าไม่ทั่วถึง เห็นความไม่มีและสิ่งที่ยังขาดแคลนกว่าเรา

23. ขอบคุณที่ได้เกิดมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้นานาชนิด มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศที่ดี มีความสะดวกสบาย  และสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

24. ขอบคุณที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่ดีและมีประเพณีที่มีความสวยงามมากมาย

25. ขอบคุณที่มีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ

ซึ่งเป็นศาสนาที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้ดิฉันเชื่อในเรื่องของการทำความดี กลัวในเรื่องของการทำกรรม คอยเตือนสติฉันให้เดินไปในทางที่ดีงาม

26. ขอบคุณที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9

ท่านเป็นคนที่อยู่ในใจของฉันอยู่เสมอ  ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน เป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงงานมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ฉันจึงมีภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 และมีพระราชาที่เราเรียกได้เต็มปากว่า “พ่อหลวงของแผ่นดิน”

27. ขอบคุณความสุข

ที่ทำให้เรารู้ว่า โลกนี้ยังมีอะไรดี ๆ อีกมากมาย และทำให้เรายิ้มได้ แต่ก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงความทุกข์

28. ขอบคุณความทุกข์

ที่ทำให้เรารู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรในแต่ละวัน  และใครบ้างที่คอยยื่นมือมาช่วยเหลือเราในเวลาที่เรามีปัญหา ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ มากจนเกินไป แล้วก้าวผ่านมันมาได้

29. ขอบคุณความผิดพลาดต่าง ๆ

ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ประสบการณ์จะสอนให้เรารูว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนอีก

30. ขอบคุณความจนและความไม่มีในอดีต

ที่สอนให้เราเป็นคนที่ทำงานเป็น รู้จักค่าของเงิน รู้คุณค่าของสิ่งของ สามารถยืนด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่กลัวในเรื่องของความยากลำบาก เป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนมากกว่าคนอื่นได้เป็นอย่างดี

31. ขอบคุณที่ได้มองเห็นผู้คนหลากหลายประเภท

ทั้งคนที่ไม่มี คนที่ขาดแคน ผู้คนที่ร่างกายไม่ครบ มันสอนและเตือนสติเราได้ว่าเราเป็นคนโชคดีแค่ไหนแล้ว ดังนั้นความทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราพบเจอไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย

32. ขอบคุณเสียงเพลงและเสียงดนตรี

ที่ทำให้ฉันมีชีวิตชีวา เป็นเพื่อนที่คอยปลอบใจฉันในยามที่ฉันเครียดหรือเป็นทุกข์ ให้สามารถผ่านเรื่องต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี และมีความสุข

33. ขอบคุณเสียงหัวเราะ

ที่ทำให้เรามีความสุข  ผ่อนคลาย  และช่วยลดความเครียดในชีวิตได้

34. ขอบคุณคราบน้ำตา

ที่ทำให้รู้ว่า  ถ้าร้องไห้แล้วช่วยลดความเครียด  หรือความคับข้องใจได้  ก็ปลดปล่อยมันออกมาผ่านทางน้ำตา  เมื่อรู้สึกดีขึ้น  ให้รีบเช็ดครบน้ำตาเหล่านั้น  และเริ่มต้นทำสิ่งใหม่

35. ขอบคุณบาดแผล

ที่ทำให้เรารู้จักระมัดระวังตนเองเพิ่มมากขึ้น

36. ขอบคุณความทรงจำ

ที่ทำให้เมื่อเรานึกถึงแล้วมทั้งเสียงหัวเราะ  และคราบน้ำตา

37. ขอบคุณมิตรภาพ

ที่ทำให้รู้จักกับความสุข  ความสนุกสนาน  เสียงหัวเราะ  และคราบน้ำตา

38. ขอบคุณการหักหลัง

ที่ทำให้เรารู้จักระมัดระวังตนเองเพิ่มมากขึ้น  ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ

39. ขอบคุณความเจ็บปวด

ที่ทำให้เราต้องสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ

40. ขอบคุณร่างกาย

ที่แข็งแรง  เข้มแข็ง  และพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันในทุก  ๆวัน

41. ขอบคุณลมหายใจ

ที่ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ยังมีอะไรให้ทำ

42. ขอบคุณต้นไม้

ที่สร้างความร่มรื่น สดชื่น ให้แก่โลก

43. ขอบคุณดอกไม้

ที่สร้างสีสันให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

44. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างและกำเนิดสายน้ำขึ้นมา

เพราะน้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยง และเป็นสิ่งจำเป็นต่อมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้

45. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย

มีหลากหลายนานาชนิด ทำให้เรามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และไม่ขาดแคลนในการดำเนินชีวิต

46. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสิ่งดี ๆ และที่สวยงามให้กับโลกใบนี้

ทำให้โลกได้มีสีสันที่สวยงาม ให้เราได้ชื่นชมและสัมผัส

47. ขอบคุณความร้อน

ที่ทำให้รู้ว่าหน้าหนาวมันสำคัญแค่ไหน

48. ขอบคุณความหนาวเย็น

ที่ทำให้รู้ว่าการอาบน้ำในแต่ละครั้งมันทรมานแค่ไหน  และกว่าจะลุกจากความขี้เกียจในทุก ๆ เช้าได้ มันยอดเยี่ยมขนาดไหน

49. ขอบคุณแสงอาทิตย์

ที่คอยส่องแสงให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างมากมายในชีวิตและสิ่งต่างทั้งในโลกและนอกโลกของเราได้อย่างชัดเจน

50. ขอบคุณดวงอาทิตย์

ที่ได้ทำให้ฉันรู้ว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่  และการดับไปนั้น  เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ

51. ขอบคุณโลกใบนี้

ที่ทำให้เราทุกคนได้มีที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เหมือนกับดวงดาวอื่น ๆ มีความพิเศษที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตต่างมากมายในโลกใบนี้เจริญเติบโตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้

52. ขอบคุณดวงจันทร์

ที่คอยส่องแสงสว่างในเวลาตอนกลางคืน สามารถทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากในความมืดได้

53. ขอบคุณความมืดมิด

ที่ต้องรู้จัดระมัดระวังอันตรายที่จะมาในรอบด้าน

54. ขอบคุณแสงดาว

ที่ทำให้รู้ว่าถึงแม้คืนนี้จะไม่มีแสงสว่างจากพระจันทร์ ก็ยังมีแสงสว่างจากดาวดวงน้อย ๆ

55. ขอบคุณธรรมชาติ

ที่สร้างสายลมเย็น ๆ ทำให้เราได้สัมผัสกับความเย็นที่แผ่เข้ามา ความร้อนที่เข้ามาแทนบ้าง   และความสดชื่น ซึ่งทำให้เราได้ประโยชน์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีชีวิตประจำวัน

56. ขอบคุณโชคชะตา วาสนา

ที่ทำให้รู้จักคำว่า “ชีวิต” ไม่ได้เกิดมามีพร้อมทุกอย่าง แต่ก็ยังดีที่มีคนรอบตัวที่ดี ๆ อยู่เคียงข้าง ถึงแม้ว่าบางวันโชคชะตาจะเล่นตลก  และไม่เข้าข้างเราก็ตาม

57. ขอบคุณร่างกาย

ที่เกิดมามีครบถ้วนทั้ง 32 ประการ มีร่างกายที่มีอุดมสมบูรณ์ และเป็นร่างกายที่มีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ

58. ขอบคุณเทคโนโลยีต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นมา ทำให้ฉันสามารถมีความสะดวก และรวดเร็วในด้านของการสื่อสาร การเดินทาง การคมนาคม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ฉันเข้าถึงได้โดยไม่เสียเงินและประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม

59. ขอบคุณอินเทอร์เน็ต

ที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน หรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รู้ได้อย่างเท่าทันจากทั่วทุกมุมของโลกใบนี้

60. ขอบคุณที่เกิดมาในยุคที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุก ๆ อย่าง

ที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อย มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายในทุก ๆ เรื่อง

61. ขอบคุณกระจก

ที่สามารถสะท้อนเงาให้เห็นถึงตัวเอง พัฒนาการต่าง ๆ ของฉันว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด       ได้เห็นด้านที่ดีของตัวเอง และด้านที่ตัวเองควรที่จะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม และต้องแก้ไขในส่วนใดบ้าง

62. ขอบคุณกล้องถ่ายรูป

ที่สามารถทำใหดิฉันได้เก็บเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในของตนเองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ออกมาเป็นภาพถ่ายที่มีความชัดเจนสะท้อนเรื่องราว และความพัฒนาของตนเองว่าเราอยู่ตรงจุดไหน

63. ขอบคุณโทรศัพท์มือถือ

ที่ทำให้เราได้ยินเสียง  และได้เห็นหน้าคนที่เรารัก  ถึงแม้จะอยู่ต่างสถานที่กันก็ตาม   ทำให้ใกล้กันได้ทุกที่  ทุกเวลา

64. ขอบคุณตัวเองที่ควบคุมสติและอารมณ์ของตนเองได้

ไม่ให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้

65. ขอบคุณอุปสรรคและความยากลำบากที่พบเจอในชีวิต

ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่สามารถเข้มแข็ง และเป็นคนที่สามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในเวลาที่อยู่ตัวคนเดียว

66. ขอบคุณตัวเองที่ไม่ตามใจตนเองจนเกินไป

สามารถควบคุมในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ไม่ดี และเราสามารถทำให้กับตนเองได้

67. ขอบคุณอาหารในทุกมื้อ

ที่ทำให้เราอิ่มท้อง  และมีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิต

68. ขอบคุณน้ำดื่ม

ที่ทำให้เราสดชื่น  กระปรี้กระเปร่า

69. ขอบคุณละคร

ที่ทำให้รู้ว่า  “ชีวิตจริง ยิ่งกว่าละคร” และทำให้ได้ข้อคิดต่าง ๆ จากการชมละคร

70. ขอบคุณของขวัญ

ที่ทำให้รู้ว่า “ผู้ให้สุขใจ มากกว่าผู้รับ”

71. ขอบคุณรองเท้า

ที่พาเราออกเดินทางไปได้ในทุกที่

72. ขอบคุณปากกา-ดินสอ

ที่ทำให้เราได้ขีดเขียนออกมาเป็นลายเส้นที่สวยงาม  และได้จดบันทึกเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ

73. ขอบคุณยางลบ

ที่ทำให้รู้ว่าเมื่อผิดพลาด  ย่อมแก้ไขใหม่ได้เสมอ

74. ขอบคุณดวงตา

ที่ทำให้เราได้มองเห็นสิ่งที่สวยงาม  และมองไปข้างหน้าด้วยความชื่นชม

75. ขอบคุณหู

ที่ทำให้เราได้ยินทั้งเรื่องดี และเรื่องไม่ดี ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็ “ปิดหู ปิดตา เสียบ้าง จะได้สบาย”

76. ขอบคุณมือ

ที่คอยสรรสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้

77. ขอบคุณสมอง

ที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาบนโบกใบนี้

78. ขอบคุณหัวใจ

ที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันกับร่างกาย

79. ขอบคุณความรัก

ที่ทำให้โลกใบนี้มีสิ่งที่ดี ๆ และสวยงามเกิดขึ้น

80. ขอบคุณความเหงา

ที่ทำให้รู้ว่าคนรอบข้างสำคัญมากเพียงใด

81. ขอบคุณรถจักรยาน

ที่ทำให้รู้ว่า เมื่อล้ม แล้วต้องรีบลุก และเมื่อล้ม เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

82. ขอบคุณรถจักรยานยนต์

ที่นำพาเราไปในทุกที่  ถึงแม้บางวันจะร้อน บางวันจะหนาว  แต่ท้ายที่สุดก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

83. ขอบคุณมีด

ที่ทำให้เราต้องร้องไห้กับมันมาหลายครั้ง  แต่มันก็สอนให้เรารู้จักระมัดระวังตนเองมากยิ่งขึ้น

84. ขอบคุณเสียงบ่น

ที่ทำให้รู้ว่าเรายังเป็นคนสำคัญ  เพราะถ้าไม่มีใครรัก  ก็คงไม่มีใครบ่น

85. ขอบคุณเครื่องบิน

ที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปได้ทุกที่  สะดวกสบาย และประหยัดเวลา

86. ขอบคุณโทรทัศน์

ที่มีรายการดี ๆ ช่วยจรรโลงจิตใจ

87. ขอบคุณวิทยุ

ที่มีเพลงสนุก ๆ ให้เราได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

88. ขอบคุณแว่นตา

ที่ทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

89. ขอบคุณคอมพิวเตอร์

ที่ทำให้ย่นระยะการทำรายงาน และส่งงานได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ

90. ขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งว่าที่นั่นต้องปลอดภัย

91.ขอบคุณเงิน

ที่ทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการ

92. ขอบคุณหนี้

ที่ทำให้เราต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า

94. ขอบคุณเสียงเรียกของแม่ในตอนเช้า

ที่ทำให้รู้ว่าเราต้องรีบลุกไปทำงานโดยด่วน

95. ขอบคุณขยะ

ที่ทำให้เรารู้ว่าเรากำลังบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

96. ขอบคุณเสื้อผ้า

ที่ทำให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของคนแต่ละคนได้

97. ขอบคุณความย่อท้อ

ที่ทำให้รู้ว่า  ถ้าไม่พยายาม ก็…แพ้

98. ขอบคุณสำหรับกำลังใจ

ที่ทำให้เรามีพลังกาย  และพลังใจ ในการต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัวเรา

99. ขอบคุณคำดูถูก

ที่ทำให้เราต้องพยายามเพิ่มมากขึ้น  เพื่อลบคำสบประมาทนั้น

100. ขอบคุณเพื่อน ป.บัณฑิตทุกคน

ที่ทำให้รู้จักคำว่า  “มิตรภาพ” การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ำใจ ปัญหาและอุปสรรค ที่เราพร้อมจะฝ่าฟันมันไปให้ได้ด้วยกัน 
เพื่อให้ถึงฝั่งฝันของคำว่า  "ครู"

หมายเลขบันทึก: 673891เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2019 01:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 ธันวาคม 2019 23:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (55)

ถ้อยคำที่บรรยาย เขียนได้ดีครับ

หัวหน้าห้อง …

เขียนและจัดบันทึกได้น่าอ่านดีมากครับ ;)…

ชอบขอบคุณกระจกมากที่สุดเจ้า ความหมายลึกซึ้งมากๆเลย

สวัสดีครับ ผม นาย คนในหางตาเหมาะสมกับหน้าที่หัวหน้าห้องครับ เขียนได้ดี น่ารักมากขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ กิตติวัฒน์
ผมขอชื่นชมที่คุณได้เขียนสิ่งนี้ เยี่ยมยอดครับขอบคุณครูฝ้ายด้วยครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ทรงสุภา

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาและขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

นี่คือการเขียนขอบคุณที่รู้สึกสาระอย่างแท้จริง ขอบคุณงานเขียนนี้ครับ ชื่นชมครับ คุณสิริญาภร ทรงสุภา

สวัสดีค่ะคุณสิริญาภร คุณเขียนบทความออกมาจากความรู้สึกได้ดีมาก ดิฉันอ่านแล้วประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภรอ่านแล้วเพลินเลยค่ะ ประทับใจการเขียนของคุณมาก ๆ ค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ผมประทับใจในงานของคุณมากครับ ชื่นชมในผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานอีกครับ

อ่านแล้วยิ้มตามเลยครับ เสริมกำลังใจนะครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญาภร ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปครับผม

สวัสดีครับ พี่ฝ้าย ชื่นชอบมากครับ โดยเฉพาะ ยางลบที่ลบความผิดพลาดแล้วสามารถแก้ไขใหม่ได้ ได้มุมมองที่ดีมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ทรงสุภา ชื่นชอบมากคะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร ขอชื่นชมในผลงานและเป็นกำลังใจให้เขียนงานดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ รอติดตามค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร ดิฉันชื่นชมผลงานการเขียนของคุณมากค่ะ เขียนได้น่าประทับใจมากเลยค่ะ ขอให้กำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนชิ้นต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร เขียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร ฉันชื่นชอบและประทับใจงานเขียนของคุณมาก ๆ ค่ะ ยิ่งอ่านยิ่งทำให้รู้สึกดีและรู้จักคุณมากขึ้น ฉันชอบออกค่ายอาสาเหมือนกันค่ะ เพราะมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากขึ้น เป็นกำลังใจให้นะคะ หัวหน้าห้องผู้เสียสละของเรา ^_^ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสิริยาภร ทรงสุภา

ผมชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมา ประทับใจข้อ 24 งกงามมากครับ และขอให้กำลังใจนะครับ

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณสิริญากร ฉันได้อ่านงานเขียนของคุณแล้วทำให้ฉันอมยิ้มตามไปด้วยน่าประทับใจมากคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร พิมคำขอบคุณได้ดีค่ะ

ขอบคุณ คุณเปรมประภา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณOngkuleemarn สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณทศวรรษ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณอังคณาภัค สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณโสภิดา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณอภิวัฒน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณจีรภา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณชัชวาล สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณวชิรวิชญ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณนภัสวรรณ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณนริศรา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณศิริมงคล สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณภัทรวิชญ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณเฉลิมศักดิ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณกรกต สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณหทัยรัตน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณอรอุมา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณกวิสรา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณกล้วยไม้ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณฤทธิพงศ์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณสุนิสา สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณ คุณประภาพร สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญากร ขอชื่นชมในผลงานและเป็นกำลังใจให้เขียนงานดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ชื่นชอบงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

ขอบคุณ คุณพัชรินทร์ สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ และขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

ขอบคุณ คุณประภาพร สำหรับความคิดเห็นดีๆ จะนำไปแก้ไข ปรับปรุงงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ และขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท