หทัยรัตน์ แสนดี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee62741516
สมาชิกเลขที่225132
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จากทะลสู่ดอย ฉันชื่อ หทัยรัตน์ แสนดี ชื่อเล่น ครูไหม เป็นคนจังหวัดตรังแต่โดยกำเนิด ปัจจุบันบรรจุข้าราชการครูอยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นดินแดนที่มีภูเขาล้อมรอบ มองไปทางไหนก็ภูเขาฉันสอนหนังสือเด็กๆในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตอนนี้บรรจุข้าราชการมาได้ปีกว่าแล้วคะ เด็กๆที่โรงเรียนจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พื้นที่โรงเรียนอยู่ในแหล่งทุรกันดาร การเดินทางไปโรงเรียนยังไม่ได้สะดวกสบายเท่าที่ควร แต่ตรงกันข้ามคืออากาศที่อำเภออมก๋อยดีมากและหนาวมากสมกับค่ำล่ำลือ  เราจะมาเรียนรู้และและเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อม ๆกันนะคะ