แทนคำขอบคุณ


ถ้อยคำหวานแทนคำขอบคุณ
 1. ขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ผู้ให้กำเนิดของกระผมที่ทำให้กระผมเกิดมามีร่างกายครบ 32 ประการ เป็นร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีโอกาสลืมตามาดูและได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายในโลกใบนี้
 2. ขอบคุณคุณแม่ คนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน คนที่ฉันรักมากที่สุดในโลก ขอบคุณที่มีแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกระผม
 3. ขอบคุณคำพูดที่แสนฉลาดทุกคำที่ออกมาจากปากของคุณแม่ทุกคำ ที่คอยสอนให้ฉันเดินในทางที่ดีงาม และสอนฉันตั้งมากมาย กระผมจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆถ้าไม่มีแม่กระผมจะเป็นอย่างไร
 4. ขอบคุณแม่ของกระผมที่ไม่เคยซื้อโทรศัพท์ให้กระผมเลยแต่กลับซื้อของจำเป็นและสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับกระผมอยู่เสมอ ทำให้กระผมต้องเรียนรู้การหางานทำในช่วงปิดเทอมเรียนรู้ถึงความยากลำบากในการหาเงินกว่าจะได้มาเหนื่อยแค่ไหน
 5. ขอบคุณคุณพ่อที่คอยดูแลกระผม อบรมและเลี้ยงดูกระผม ยอมเสียสละเพื่อคอยเลี้ยงดูกระผม
 6. กระผมขอบคุณ คุณพ่อมากถึงแม้ท่านไม่เคยบอกรักกระผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ท่านก็แสดงออกด้วยการกระทำอยู่เสมอ ซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร กระผมรักท่านมากๆ
 7. ขอบคุณความรักจากพ่อแม่ที่ทำงานหนักทุกวัน หาเลี้ยงดูกระผมให้มีความสุขและได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆในชีวิต
 8. สิ่งที่กระผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้เกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้กัน พ่อกับแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกระผมทั้งสองกระผมขอบคุณที่ได้เกิดมาเจอพ่อกับแม่ที่เป็นคนดี
 9. ขอบคุณพี่ชายคนโตที่คอยช่วยเหลือฉันตลอด ทั้งในตอนที่มีปํญหา ในตอนที่ฉันกำลังลำบาก
 10. ขอบคุณพี่ชายคนรองของกระผมที่คอยช่วยเหลือกระผม คอยดูแลกระผมอยู่ข้างกระผมมาโดยตลอด ช่วยเหลือกระผมและคอยสนับสนุนกระผมในทุกๆอย่าง
 11. ขอบคุณพี่ชายทั้งสองที่รวมเงินและคอยสนับสนุนกระผมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนยามที่กระผมต้องการ ซึ่งทำให้กระผมไม่ได้รบกวนพ่อกับแม่มากจนเกินไป
 12. ขอบคุณยายที่น่ารักของกระผม ท่านคอยเป็นที่พึ่งให้กับฉันในยามที่กระผมต้องการอยู่เสมอ คอยดูแลกระผมอยู่ไม่ห่างในตอนเด็กๆให้ฉันได้เติบโตไปในทางที่ดี
 13. ขอบคุณคำดุด่าและคำตักเตือนของยายในวันนั้นที่ทำให้กระผมสามารถเป็นคนที่มองคนอื่นในทางที่ดีขึ้นได้
 14. ขอบคุณครอบครัวของกระผมที่เป็นครอบครัวที่ดีคอยสนับสนุนและคอยเป็กำลังใจที่ดีให้กับกระผม ให้มีใจที่จะเรียนหนังสือต่อในระดับมหาวิลัยทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะแต่ทุกคนก็อดทนและคอยช่วยเหลือกระผมอยู่เสมอ
 15. ขอบคุณที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข บ้านของกระผมไม่จำเป็นต้องหลังใหญ่ ขอแค่ข้างในมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าก็พอแล้ว
 16. ขอบคุณความจนและความไม่มีในอดีตที่สอนให้เราเป็นคนที่ทำงานเป็น รู้จักค่าของเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาท รู้คุณค่าของสิ่งของ สามารถยืนด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่กลัวในเรื่องของความยากลำบาก เป็นคนที่เข็มแข็งและอดทนมากกว่าคนอื่นได้เป็นอย่างดี
 17. ขอบคุณความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว ที่ทำให้กระผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้
 18. ขอบคุณญาติของกระผมที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของกระผมมาโดยตลอด เป็นญาติที่ดีซึ่งกันและกัน
 19. ขอบคุณทุกคนในหมู่บ้านของกระผมที่เป็นหมู่บ้านที่มีความสงบเรียบร้อย คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
 20. ขอบคุณบรรพบุรุษของกระผมที่ได้ทิ้งพื้นที่ทำมาหากิน ทำให้กระผมและครอบครัวมีที่ดินเป็นของตนเอง ไม่ได้เช่าของใคร ครอบครัวของกระผมอยู่ด้วยความสบายใจ อยากทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างที่ต้องการ ทำให้เรามีพื้นที่ทำมาหากิน มีพื้นที่ปลูกข้าว และทำการเกษตรต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้
 21. ขอบคุณที่ได้เกิดมาอยู่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้นานาชนิด มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศที่ดี
 22. ขอบคุณในความโชคดีของกระผมที่ได้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ไม่มีเรื่องการจัดกลุ่มมาประท้วงผู้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 23. ขอบคุณที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่ดีและมีประเพณีที่มีความสวยงามมากมาย
 24. ขอบคุณที่มีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งเป็นศาสนาที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้กระผมเชื่อในเรื่องของการทำความดี กลัวในเรื่องของการทำกรรม คอยเตือนสติกระผมให้เดินไปในทางที่ดีงาม
 25. ขอบคุณหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ออกมาเผยแพร่อย่างดีในการดำเนินชีวิต ทำให้ทุกคนมีหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆในการใช้ชีวิต สามารถเป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยและน่าอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
 26. ขอบคุณความพระทุกองค์ที่คอยสืบทอดหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้กระผมเกิดมาเจอผู้คนและอยู่ในสังคมที่มีคนดีๆยังมีอยู่มากในสังคม
 27. ขอบคุณที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 พระองค์เป็น ธ ทรงอยู่ในใจของกระผมอยู่เสมอ ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน เป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงงานมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ กระผมจึงมีภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 และมีพระราชาที่เราเรียกได้เต็มปากว่า “พ่อ”
 28. ขอบคุณโรงเรียนของกระผมที่สอนให้ฉันได้รู้จักกับตัวหนังสือ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์และมีความรู้มากมายในการใช้ชีวิตและเป็นบ้านหลังที่สองของกระผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน
 29. ขอบคุณครูที่โรงเรียนที่ให้ประสบการณ์ต่างๆกับกระผมตั้งมากมาย ท่านเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของกระผมเลย คอยสอน คอยให้ความรู้ใหม่ๆ คอยชี้แนะในทางที่ถูกต้องและเป็นผู้ที่ทำให้กระผมหาแรงบัลดาลใจในการที่จะเป็นครู
 30. ขอบคุณโรงเรียนบ้านไม้สะเป่โรงเรียนแห่งแรกที่สอนกระผมในทุกๆเรื่องที่นอกเหนือจากที่พ่อกับแม่สอน
 31. การได้เจอกับเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตของกระผม ดังนั้นกระผมจึงอยากขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกระผมมาโดยตลอด คอยช่วยเหลือกระผมในยามที่มีปัญหา รักเพื่อนคนนี้มากๆ
 32. ขอบคุณกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนที่ทำให้กระผมเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกัน การเสียสละเพื่อคนอื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 33. ขอบคุณเพื่อนๆและและครูในโรงเรียนแห่งแรกของกระผมที่เลือกกระผมเป็นประธานโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่กระผมถูกบังคับมาและไม่ได้อยากเป็นเลยก็ตาม แต่ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้ฉันได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิมว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
 34. ขอบคุณโรงเรียนห้องสอนศึกษาที่มอบความรู้ใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมสอนให้ฉันเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตที่ต้องเริ่มพึ่งตัวเองให้มากกว่าเดิม
 35. ขอบคุณคุณเพื่อนๆมัธยมของกระผมที่ทำให้ได้เห็นสังคมที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม ได้เรียนรู้สังคมที่แตกต่างออกไปจากเดิมว่าในสังคมมีคนที่เป็นทั้งคนดีและคนไม่ดี
 36. ขอบคุณเพื่อนกลุ่มของกระผม ที่รวมคนจากหลายชาติพันธุ์ แต่เราเป็นกลุ่มที่ดีมากได้เจอกับเพื่อนที่ดี ช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนจบม.ปลายไปได้
 37. ขอบคุณเพื่อนในรั้วโรงเรียนมัธยมศึกษาของกระผม ที่ได้เจอประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้กระผมโตขึ้นกว่าเดิม
 38. ขอบคุณกองทุนกยศ.ที่ให้กู้ยืมทุนการศึกษาให้กับกระผมในมัธยมต้น มันช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวกระผมมากในตอนนั้น
 39. ขอบคุณคุณครูที่โรงเรียน บว. ที่คอยสนับสนุนกระผมในด้านของการแข่งขันและมีความกล้าแสดงออกในการโชว์ความสามารถของกระผมให้ทุกคนได้เห็น
 40. ขอบคุณความรักจากคุณครูที่โรงเรียน บว. ที่คอยให้คำแนะนำกระผมมาจนถึงปัจจุบันไม่จากไปไหน
 41. ขอบคุณคุณครูท่านหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลให้กับกระผม ในการเลือกที่จะมาเรียนเป็นครูและอยากเป็นครูในอนาคต
 42. ขอบคุณหอพักตลอดที่ศึกษาที่ทำให้กระผมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเสมือนบ้านอย่างปลอดภัย
 43. ขอบคุณแม่บ้านหอพักเป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่ และเป็นครูที่สอนในเรียนของการทำความดีทำให้ได้เรียนรู้การทำอะไรด้วยตนเอง เรียนรู้ศาสนาใหม่ๆซึ่งไม่ว่าศาสนาไหนก็สอนให้เป็นคนดี
 44. ขอบคุณความพยามที่กระผมพยายามทำทุกสิ่งอย่างตั้งใจ
 45. ขอบคุณคุณครูจากใจนรั้ว บว. ที่สอนและดึงกระผมเข้าสู่การเป็นนักโต้วาที ทำให้กระผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ไปเที่ยวในหลายๆสถานที่ที่ไม่เคยไป และให้กระผมเรียนรู้การหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่
 46. ขอบคุณที่มีมหาลัยอยู่ในจังหวัดลำปางน ทำให้กระผมมีโอกาสได้มาเรียนในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้ประหยัดมากกว่าการไปเรียนต่อในต่างจังหวัด
 47. ขอบคุณเพื่อนฝน แอ๋ม ป่าน แจน วอร์ม ก๊อฟ อ๋อง sc’54 เพื่อนคนสนิทของกระผมในรั้วบว เธอเพื่อนสนิทของฉัน เธอเป็นเพื่อนที่ดีมาก คอยช่วยเหลือฉันในยามที่กระผมมีปัญหา มีความสนุกไปกับฉันในยามที่กระผมมีความสุขและคอยอยู่ด้วยกันมา
 48. ขอบคุณเพื่อนร่วมหอของกระผมที่ชวนกระผมมาอยู่ด้วย เขาเป็นเพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งเลย เธอเป็นเปรียบเหมือนนาฬิกาที่คอยปลุกกระผมให้ตื่นมาในทุกๆเช้า คอยช่วยเหลือกระผม ทำกับข้าวให้กระผมกินบ่อยๆขอบคุณเธอจริงๆ
 49. ขอบคุณเพื่อนข้างห้องของกระผมทุกคนเป็นคนที่ดี ถึงแม้เราจะคนละชาติพันธุ์ คนละภาษาแต่เราก็คอยช่วยเหลือนกันอยู่เสมอและสามารถอยู่ร่วมกันอย่ามีความสุขได้
 50. ขอบคุณวิทยาลัยที่ทำให้กระผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆของการเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัว เรียนรู้การทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองทั้งหมด
 51. ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดทำหลักสูตรป.บัณฑิตขึ้นมา ทำให้กระผมจะได้ประกอบวิชาชีพครูได้ถูกกฎหมาย
 52. ขอบคุณเพื่อนร่วมหอพักที่ดีทุกคนที่อยู่ร่วมกันมาได้ถึงสองปี เป็นเวลาที่มากพอสมควร อาจจะมีเรื่องต่างๆมากมาย มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้
 53. ขอบคุณพี่รหัสของกระผม เป็นสิ่งที่ดีมากในการเข้ามาเรียนวิทยาลัย พี่เขาเป็นคนที่น่ารักและใจดีกับกระผมมาก คอยดูแลกระผมมาตลอด คอยให้คำแนะนำกระผมมากมายทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
 54. ขอบคุณเพื่อนร่วมห้องในสาขาของกระผมที่ทำให้กระผมได้ประสบการณ์มากมายในชีวิต และอยู่ร่วมกันมาได้จนถึงทุกวันนี้
 55. ขอบคุณอาจารย์ในรั้วมหาลัยทุกคนที่ได้ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้กระผมสามารถแยกแยะถึงการนำไปเป็นแบบอย่างในชีวิตจริงในอนาคตของการเป็นครูว่าควรทำอย่างไรถึงจะเป็นครูที่ดีได้
 56. ขอบคุณครูพรพิมล สารการินทร์ (พี่พร) เป็นเพื่อนร่วมงานที่ชอบพากระผมไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สามารถที่จะคุยทั้งเรื่องเรียนและเรื่องต่างที่ไม่มีสาระเราสามารถคุยด้วยได้อย่างสบายใจ
 57. ขอบคุณอาจารย์ในวิทยาลัยที่สอนให้กระผมได้มองเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 58. ขอบคุณมหาวทยาลัยราชภัฏลำปางที่ผลิตบัณฑิตออกมาอย่างมีคุณภาพอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง
 59. ขอบคุณค่ายอาสาจากมช.ตอนปีหนึ่ง ที่ทำให้กระผมมีประสบการณ์ที่ดีจากการทำค่าย ได้มิตรภาพมากมาย
 60. ขอบคุณชีวิตในรั้วมหาลัยที่ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ไม่ดี นั่นทำให้กระผมเรียนรู้และมองเห็นถึงความแตกต่างของหลายๆสิ่งในชีวิตในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น การเรียนรู้ยอมรับความเป็นจริงในชีวิตและเปิดใจให้กับสังคม สามารถที่จะยืนด้วยขาของตนเองได้
 61. ขอบคุณครูบัณฑิต  สาลีที่สอนกระผมร้องเพลงไทยลูกทุ่งจนได้รับรางวัลตั้งแต่เรียนประถมศึกษา
 62. ขอบคุณกิจกรรมค่ายอาสาต่าง ที่ได้ให้ประสบการณ์ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไปเห็นคนที่ยากลำบาก เห็นหนทางที่การศึกษายังเข้าไม่ทั่วถึง เห็นความไม่มีและสิ่งที่ยังขาดแคลนกว่าเรา
 63. ขอบคุณที่ได้มองเห็นผู้คนที่ไม่มี คนที่ขาดแคน ผู้คนที่ร่างกายไม่ครบ มันสอนและเตือนสติเราได้ว่าเราเป็นคนโชคดีแค่ไหนแล้ว ดังนั้นความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราพบเจอไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย
 64. ขอบคุณพระอาทิตย์ที่คอยส่องแสงให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างมากมายในชีวิตและสิ่งต่างทั้งในโลกและนอกโลกของเราได้อย่างชัดเจน
 65. ขอบคุณดวงอาทิตย์ที่ได้ทำให้กระผมรู้ว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ
 66. ขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้เราทุกคนได้มีที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เหมือนกับดวงดาวอื่นๆมีความพิเศษที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตต่างมากมายในโลกใบนี้เจริญเติบโตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
 67. ขอบคุณดวงจันทร์ที่คอยส่องแสงสว่างในเวลาตอนกลางคืน สามารถทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆจากในความมืดได้
 68. ขอบคุณที่เกิดมาในยุคสมัยที่ ที่ไม่ทำสงครามกัน ไม่มีการล่าอาณานคม บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยกว่าเดิม
 69. ขอบคุณผู้ที่คิดที่เขียนคิ้วขึ้นมา มันช่วยให้กระผมมีคิ้วขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยจากที่ไม่ค่อยมันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม
 70. ขอบคุณเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมา ทำให้กระผมสามารถมีความสะดวก และรวดเร็วในด้านของการสื่อสาร การเดินทาง การคมนาคม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กระผมเข้าถึงได้โดยไม่เสียงเงินและประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม
 71. ขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้กระผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน หรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รู้ได้อย่างเท่าทันจากทั่วทุกมุมของโลกใบนี้
 72. ขอบคุณร่างกายของกระผมที่มีร่างกายที่มีอุดมสมบูรณ์ และเป็นร่างกายที่มีความแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยๆ
 73. ขอบคุณร่างกายที่สร้างฟันที่แข็งแรงขึ้นมาให้กับกระผม ทำให้กระผมไม่เคยฟันผุเลยมันเป็นสิ่งที่กระผมมีความภาคภูมิใจมากเพราะคนอื่นมักจะฟันผุกันแต่กระผมไม่เคยมี มันพิเศษจริงๆ
 74. ขอบคุณตัวเองที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน
 75. ขอบคุณตัวเองที่กลัวในเรื่องของการเรื่องที่ไม่ดี เชื่อในเรื่องของบาปและกรรมนั้นทำให้กระผมเตือนสติตัวเองได้ในการใช้ชีวิต
 76. ขอบคุณตัวเองที่สามารถรับมือกับคำพูดที่ดูถูก คำพูดที่ไม่ดีและหยาบคาย จากใครคนหนึ่งนั่นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งทำให้กระผมสามารถเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้
 77. ขอบคุณตัวเองที่ควบคุมสติและอารมณ์ของตนเองได้ ไม่ให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้
 78. ขอบคุณอุปสรรคและความยากลำบากที่พบเจอในชีวิต ทำให้กระผมกลายเป็นคนที่สามารถเข็มแข็งและเป็นคนที่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองในเวลาที่อยู่ตัวคนเดียว
 79. ขอบคุณตัวเองที่ไม่ตามใจตนเองจนเกินไป สามารถควบคุมในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีและเราสามารถทำให้กับตนเองได้
 80. ขอบคุณความรู้สึกที่มั่นคงที่มีต่อพ่อกับแม่ สิ่งคอยเตือนสติฉันได้ทุกครั้งว่าเราสาสามารถเป็นคนดีของพ่อกับแม่ได้ กลัวในเรื่องของการทำในสิ่งที่จะทำให้พ่อกับแม่ผิดหวัง นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่กระผมอยากที่จะทำให้ได้และอยากให้พ่อกับแม่สบายใจ
 81. ขอบคุณความผิดพลาดต่างๆที่ทำให้กระผมได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ประสบการณ์จะสอนให้เรารูว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนอีก
 82. ขอบคุณตัวเองที่อดทนและนำพาตัวเองให้ขยับเข้าไปใกล้ถึงฝันที่ตนเองวางไวได้
 83. ขอบคุณเสียงเพลงและเสียงดนตรีที่ทำให้กระผมมีชีวิตชีวา เป็นทั้งเพื่อนและคอยปลอบใจกระผมในยามที่กระผมทุกข์ ให้สามารถผ่านเรื่องต่างๆมาได้ด้วยดี
 84. ขอบคุณภาพยนต์ และซีรีส์ต่างๆ มันช่วยให้กระผมรู้สึกผ่อนคลาย สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขเวลาที่อยู่ในช่วงนั้นๆได้เป็นอย่างดี
 85. ขอบคุณกระจกที่สามารถสะท้อนเงาให้เห็นถึงตัวเอง พัฒนาการต่างๆของกระผมว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ได้เห็นด้านที่ดีของตัวเองและด้านที่ตัวเองควรที่จะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมต้องแก้ตรงส่วนไหนบ้าง
 86. ขอบคุณตัวเองที่ไม่นำพาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอบายมุขต่างๆ สามารถอยู่ห่างจากสิ่งที่เป็นโทษและอันตรายต่อร่างกาย
 87. ขอบคุณยารักษาโรคต่างๆ ช่วยให้กระผมและคนที่กระผมรักมีสุขภาพที่ดี หายขาดจากโรคต่างๆได้สามารถที่จะอยู่กับกระผมได้นานๆ
 88. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสายลมเย็นๆ ทำให้กระผมได้สัมผัสกับความเย็นที่แผ่เข้ามา ความร้อนที่เข้ามาแทนบ้าง และความสดชื่น ซึ่งทำให้กระผมได้ประโยชน์ต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 89. ขอบคุณที่เกิดมาในยุคที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกๆอย่าง ที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อย มีความรวดเร็ว สบายในทุกเรื่อง
 90. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างและกำเนิดสายน้ำขึ้นมา เพราะน้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้
 91. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่างๆขึ้นมามากมาย มีหลากหลายนานาชนิด ทำให้เรามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และไม่ขาดแคลนในการดำเนินชีวิต
 92. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสิ่งดีๆและที่สวยงามให้กับโลกใบนี้ ทำให้โลกได้มีสีสันที่สวยงาม ให้เราได้ชมและสัมผัส
 93. ขอบคุณทุกความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่ทำให้กระผมได้ยิ้มและหัวเราะออกมา
 94. ขอบคุณความทุกข์ต่างๆที่แทรกเข้ามา ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างมากจนเกินไป แล้วก้าวผ่านมันมาได้
 95. ขอบคุณความกลัวที่สามารถทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลัวในเรื่องบาปกรรม กลัวในสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่ผิดหวัง
 96. ขอบคุณกล้องถ่ายรูปที่สามารถทำให้กระผมได้เก็บเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในของตนเองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ออกมาเป็นภาพถ่ายที่มีความชัดเจนสะท้อนเรื่องราวและความพัฒนาของตนเองว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้ว
 97. ขอบคุณน้องนุ๊ก น้องโบว์ ป.บัณฑิต2.5 ที่ช่วยเหลือเวลาไม่ได้ไปเรียน เพราะติดภารกิจไปราชการ
 98. ขอบคุณทุกช่วงเวลาที่นำพาเพื่อนร่วมทางที่ดี คอยดูแลกันตลอดจนมาถึงทุกวันนี้
 99. ขอบคุณวันและเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด ที่ทำให้กระผมได้เติบโตขึ้นในทุกๆด้าน
 100. ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ได้ให้เป็นประสบการณ์และให้บทเรียนที่มีค่ากับกระผม
หมายเลขบันทึก: 673889เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2019 23:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2019 19:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (53)

เขียนได้ดีครับ อ่านแล้วสนุกดี?

กรกต …..เขียนบันทึกได้ดีมาก ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ห้องเรียน ;)…..ป.ล.เช็คคำผิด/คำไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับ แล้วแก้ไข

สวัสดีครับ นาย คนในหางตาขอชื่นชมการเขียนบันทึกของคุณ กรกต ครับ เขียนได้ดีและเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับ

เขียนดี มีความหมาย ชอบมากครับ

สวัสดีครับ กิตติวัฒน์ ครับผมขอชื่นชมที่คุณได้เขียนสิ่งนี้ เยี่ยมยอดครับขอบคุณมากครับ

เขียนขอบคุณ ได้น่าอ่านดีครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต กลิ่นเดช

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาและขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ใช้คำ และร้อยเรียงสวยงามมากครับชื่นชมครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต กลิ่นเดชดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมาก ๆ ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต คุณเขียนบทความออกมาได้ดีมาก อ่านแล้วประทับใจค่ะ :) สำหรับการขอบคุณที่มีให้ดิฉันนั้น ดิฉันเต็มใจทำด้วยความยินดีค่ะ อิอิ เลี้ยงหมูจุ่มด้วยนะ

ขอบคุณมากค่ะ

งานเขียนของคุณครูอ่านเพลินเลยครับ ชอบมากครับ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ อ่านแล้วประทับใจในชีวิตของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์งานเขียนอีกนะครับ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปครับผม

อ่านเพลินมากๆเลย ขอบคุณโลกที่เหวี่ยงให้เรามาเจอกันนะ

งานเขียนเขียนได้เข้าใจง่าย แต่ลึกซึ้ง และเรียบเรียงได้ดีค่ะ :) ติดตามงานต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต คุณเขียนผลงานอ่่่่่่านแล้วเข้าใจง่าย ประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ งานเขียนมีความหมายที่ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้ต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต งานเขียนของคุณเขียนได้ดีมากๆค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการเขียนครั้งต่อๆไปนะค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกตดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีมาก และมีความหมาย เขียนบรรยายได้เห็นภาพ และเขียนมันออกมาจากใจขอเป็นกำลังใจให้งานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต เขียนได้ดีมากๆเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ฉันชื่นชอบและประทับใจงานเขียนของคุณมาก ๆ ค่ะ ดีใจที่ได้เจอและยินดีให้ความช่วยเหลือ
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต กลิ่นเดช พี่ชื่นชอบงานเขียนของน้องค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

สวัสดีครับ คุณกรกต ผมชอบงานเขียนของคุณมากเขียนได้ดีและน่าอ่านมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีคุณทศวรรษขอบคุณที่เข้ามาติชมผลงานและให้ดำลังใจ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณประภาพรขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานขอบคุณครับ

สวัสดีคุณวิภารัตน์ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจกันตลอดมาขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกล้วยไม้ขอบคุณที่เข้ามาให้คำติชมในการส้รางสรรค์ผลงานครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณสิริญากรขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ชื่นชอบผลงานขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณโสภิดาขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ชื่นชอบผลงาน เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสราขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ชื่นชอบผลงาน เป็นพลังให้ผมได้สร้างสรรค์ผลงานต่อไปขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณอรอุมาขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ประทับใจในผลงานการเขียนขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณอังคณาภัคขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ชื่นชอบผลงานขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณหทัยรัตน์ขอคุณที่เข้ามาให้กำลังกัน ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณเฉลิมศักดิ์ขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ประทับใจในผลงาน และคอยให้กำลังใจเสมอมาขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณศิริมงคลขอขอบคุณ คำติชมและดีใจที่ชื่นชอบผลงานขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกรกต เขียนได้ดีมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณเปรมประภาขอบคุณที่ชื่นชอบผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณทินวัฒน์ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัยขอบคุณที่เข้ามาติชมผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ (Ongkuleemarn)ผมแก้ไขคำผิดเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณที่แอบชมผมนะครับว่าตั้งใจทำงาน ด้วยความรับผิดชอบล้วนๆครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณอภิวัฒน์ ขอบคุณที่เข้ามาติชมผลงานครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณนภัสวรรณ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน. หมูกระทะรอเราอยู่นะครับ

สวัสดีครับ. คุณกิตติวัฒน์ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจติชมผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณนริศราขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชอบผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์ขอบคุณที่เชื่นชมผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ. คุณจีรภาขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานช่วยเป็นกำลังใจในการเขียนงานขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณชัชวาลขอบคุณที่เข้ามาชื่นชมผลงานถือเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณภัทรวิชญ์. ขอบคุณที่เข้ามาชื่นชมผลงานนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ชื่นชอบงานเขียนของคุณสื่อความหมายได้ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้อีกนะค่ะ

สวัสดีครับ คุณพัชรินทร์ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานและชื่นชอบในผลงานของผมนะครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ฉันประทับใจในงานเขียนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ขอบคุณที่เข้ามาชื่นชมผลงานนะครับ ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท