ล่าสุดทีมงาน GotoKnow ได้ตั้งเว็บไซต์ Learners in Thailand (http://Learners.in.th) ขึ้นสำหรับครูอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกระดับทั้ง มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท ใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะค่ะ

จากการที่อาจารย์หลายท่านได้ใช้บล็อก GotoKnow เพื่อการเรียนการสอนและไม่สามารถดูแลได้ทันท่วงทีทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ปัญหาการลอกการบ้าน เป็นต้น อีกทั้งบันทึกที่นักเรียนนักศึกษาใส่เข้ามาจะเป็นบันทึกของความรู้ที่มีอยู่แล้วในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Explicit knowledge และบันทึกกันซ้ำแล้วซ้ำอีก

บันทึกเหล่านี้ไปปะปนรวมกับบันทึกในบล็อกต่างๆ ของ GotoKnow ที่เป็นบันทึกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติในหน้าที่การงานของแต่ละท่าน ซึ่งเรียกว่า Tacit Knowledge

จึงทำให้ความตั้งใจเดิมของ GotoKnow ในการที่จะเป็นสถานที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างคลังความรู้ของประเทศในแนวความรู้ฝังลึกอันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของเจ้าของบล็อกถูกแปรเปลี่ยนไป

สมาชิกหน้าใหม่ๆ ที่เข้ามาเกิดการสับสนว่า GotoKnow เป็นคลังความรู้แนวปฏิบัติได้อย่างไรเพราะมีบันทึกส่งการบ้านกันมากมาย ดังที่ ตัวแทนของ สคส. ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของ GotoKnow ได้ให้ความคิดเห็นล่าสุดไว้ที่นี่ (http://gotoknow.org/blog/learn-together/62688)

ทีมงานเราเข้าใจและเห็นความต้องการของการนำบล็อกไปใช้เพื่อการเรียนการสอน จึงได้ตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ คือ http://Learners.in.th อาจารย์ทุกท่านสามารถให้นักเรียนนักศึกษาใช้ระบบนี้เพื่อการเรียนการสอนในวิชาของท่านอย่างเต็มที่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการให้นักศึกษาเปิดบล็อกเพื่อส่งงานการบ้านต่างๆ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับครูอาจารย์

นอกจากนี้เราตั้งใจว่าจะพัฒนา KnowledgeVolution ให้มีความสามารถในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นด้วย เราตั้งใจจะทำ Learners.in.th ให้เป็น the E-learning Destination ของไทยทีเดียวค่ะ ดังนั้นหากท่านมีข้อแนะนำใดที่อยากให้ระบบเราทำงานได้ในลักษณะไหน กรุณาส่งคำแนะนำนั้นมาได้เลยค่ะ เราพัฒนาระบบแบบ User-Centered Development ดังนั้นความต้องการของผู้ใช้คือสิ่งที่เราใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาค่ะ

ในตอนนี้ดิฉันจึงขอความกรุณาครูอาจารย์ทุกท่านที่ใช้ GotoKnow เพื่อการเรียนการสอน กรุณาเปลี่ยนไปใช้ที่ http://Learners.in.th ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ทีมงาน GotoKnow