เราๆ ท่านๆ คงจะชอบอาหารเช้าประเภทง่ายๆ สบายๆ และเร็ว… คนไทยประมาณ 2 ใน 3 (65%) กินอาหารมื้อเช้า <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> กลุ่มที่กินข้าวเช้ามากได้แก่ คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (เช่น ผู้เขียน ฯลฯ) คนวัยหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ตอนต้นกินข้าวเช้าน้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน </div></li></ul><p>Dads Breakfast In Bed</p><ul>

 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติทำการสำรวจอาหารเช้าของกลุ่มตัวอย่างที่กินข้าวเช้าว่า กินอะไร โดยให้ส่งภาพอาหารมื้อเช้าเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2548
 • ผลปรากฏดังตาราง (ตารางที่ 1)
 • </ul>    ตารางที่ 1: รูปแบบอาหารเช้าของกลุ่มตัวอย่าง <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

  ประเภทอาหาร ตัวอย่าง ร้อยละ อาหารจานเดียว ข้าวมันไก่ 57 กาแฟหรือเครื่องดื่มพร้อมอาหารอย่างอื่น กาแฟ ขนมปังทาเนย 24 อาหารสำรับ ข้าวสวยพร้อมกับข้าว 8 กาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างเดียว กาแฟใส่นม 7 ผลไม้ กล้วย 3 วิตะมินเสริม วิตะมินรวม 1

  </tbody></table><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">  </p>มื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญของทุกคน เนื่องจากเราอดอาหารมา 10-12 ชั่วโมงนับจากข้าวเย็น น้ำตาลในเลือดมักจะต่ำในช่วงเช้า… ถ้าไม่กินข้าวเช้าอาจทำให้โมโหหิวได้ (ยกเว้นผู้บริหารบางคนโมโหได้โดยไม่ต้องหิว) <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับพลังงานจากอาหารเช้าร้อยละ 17 (ผู้ชาย) และร้อยละ 20 (ผู้หญิง) น้อยกว่าสัดส่วนที่ควรได้ในมื้อเช้า ซี่งควรได้รับพลังงานอย่างน้อยร้อยละ 25 </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"> Sushi</p>ขณะเดียวกันสัดส่วนไขมันกลับสูงไปเล็กน้อยคือ ผู้ชายได้พลังงานจากไขมันคิดเป็น 30.2% ของพลังงานจากอาหารมื้อเช้า ผู้หญิงได้พลังงานจากไขมันคิดเป็น 34.4% ของพลังงานจากอาหารมื้อเช้า <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> วิธีแก้ไขให้สัดส่วนไขมันลดลงหน่อย พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้นหน่อยทำได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่น กล้วยน้ำว้า 1-2 ผล ฯลฯ </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"> Pizza Parlor 2</p>ถ้าต้องการลดน้ำหนัก… เรียนเสนอให้เพิ่มผลไม้กับผักเข้าไป เช่น แครอท แตงกวา ส้ม ฯลฯ <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> ถ้าต้องการให้อิ่มนานละก็… น่าจะลองข้าวโอ๊ตใส่นมไขมันต่ำ หรือนมไม่มีไขมัน แถมแอปเปิลไปอีกหน่อย เข้าใจว่า คงจะอิ่มไปได้ 4 ชั่วโมงทีเดียว </div></li></ul>Sipping Tea <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">เช้านี้ท่านผู้อ่านกินข้าวกับอะไรครับ… </div></li></ul>    แหล่งข้อมูล: <ul>

 • ขอขอบพระคุณ > มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. อาหารและน้ำ ความอยู่รอดและความสุขที่ยั่งยืน: รายงานต่อประชาชน พุทธศักราช 2548. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2549. หน้า 32-33. // เชิญอ่านเอกสารฉบับวิชาการได้ที่ www.thainhf.org/foodandwater
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
 • </ul>    เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: <ul>

 • อ่านบ้านสุขภาพ >>> http://gotoknow.org/blog/health2you
  เชิญอ่านบันทึกย้อนหลังได้จากปฏิทินบันทึกทางขวามือ โดยเลือกเดือน และเลือกอ่านเรื่องที่ท่านสนใจ
 • อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u
 •  Download แฟ้ม PDF >>> www.lampangcancer.com
 • </ul>