นิเทศครูภาษาอังกฤษโครงการคูปองการศึกษา สพป พัทลุงเขต1


การนิเทศครูโครงการคูปองการศึกษา สพป พัทลุงเขต 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้เขียนได้ไปนิเทศครูภาษาอังกฤษตามโครงการคูปองการศึกษาที่ สพป พัทลุงเขต1 แทนท่านผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งนี้มีทีมอาจารย์ไปหลายท่านมาก แต่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกับ รศ.ดร.นิรันด์ จุลทรัพย์อาจารย์เก่าผู้เขียนสมัยเรียนที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ(มศว สงขลาเดิม) ทีมงานอาจารย์ที่ไปนิเทศครูเป็นทีมงานที่เคยนิเทศครูครั้งก่อนที่ผู้เขียนมาพัทลุงรศ.ดร.นิรันด์ จุลทรัพย์


อาจารย์พบ ครู อัณศยา รัตนพันธ์ (ส้ม)คุรุทายาทเอกประถมศึกษาศิษย์เก่า


แอบดูกลุ่ม อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลังจากที่ประธานกล่าวเปิดก็แยกไปตามกลุ่มสาระวิชา ผู้เขียนรับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีครูที่ต้องนิเทศครั้งที่ 2 จำนวน 5 ท่าน ทั้ง 5 ท่านคุ้นเคยกันดีเพราะได้นิเทศไปครั้งแรกแล้ว ใช้วิธีการนิเทศแบบ coaching and mentoring โดยมีคุณครูดังนี้

1.ครูชญารัศม์ รักชุม โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐปิตฯ)


2.ครูศศิมณ ดำช่วย โรงเรียนวัดแหลมโตนด


3.ครูพรทิพย์ ปานนิล โรงเรียนวัดลานแซะ


4.ครูพินทุมน พิณเขียว โรงเรียนวัดบ้านนา


5.ครูจันทวรรณ มีภูมิ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม


ในทีมนี้มีท่านศน. ปทิตตา กนกกช มาช่วยดูแลด้วย

ผู้เขียนให้คำแนะนำสำหรับการสอนของครูซึ่งสอนดีอยู่แล้ว และให้คุณครูสะท้อนความคิดเห็นว่าอยากปรับปรุงการสอนอย่างไรบ้าง คุณครูสะท้อน(reflection)" อยากใช้สื่อที่เคลื่อนไหว อยากใช้การสอนคำศัพท์ที่พัฒนาขึ้น มีการใช้เกมและกิจกรรมให้นักเรียนแข่งขันกัน ครูสะท้อนว่าอยากให้นักเรียนจำคำศัพท์ให้มากกว่าเดิม เลยให้คำแนะนำว่าควรทบทวนคำศัพท์บ่อยๆและใช้กิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ครูยังสะท้อนว่าการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไม่ควรแจกสื่อการสอนก่อนเพราะนักเรียนจะสนใจแต่สื่อการสอนไม่สนใจบทเรียน" เป็นการนิเทศที่ได้ความรู้ดีมาก


ท่านศน. ปทิตตา กนกกช นั่งทางขวามือ ท่านแรกที่ใส่แว่นครับ


ลองดู video ของครูนะครับ (ปล.ยัง load ได้ไม่หมด ไฟล์ใหญ่มาก)


ครูทั้งหมดคิดเลือกคุณครูพินทุมน พิณเขียว จากโรงเรียนวัดบ้านนาซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผู้เขียนและท่านศน. เข้าร่วมนำเสนอ best practice ต่อไป

ในการประเมินครูทีมงานดู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวม มีการประเมินหลายข้อมากเช่น การประเมินเรื่อง active learning มีหัวข้อการประเมิน

1. กำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและทักษะในศตวรรษที่ 21

2. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและสร้างความรู้ด้วยตนเอง

3. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 3 R (Reading, (W) Riting, (A)Rithmetics)

4. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างมี วิจารณญาณ

5. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานการเรียนรู้

6. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ

7. การกำหนดสื่อ/เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ เรียนรู้

8. การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมทั้งทางตรงและการสอดแทรกทางอ้อม

9. การออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง กับจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีการประเมินอีก 11 ข้อ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...


หมายเลขบันทึก: 612877เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2016 10:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 สิงหาคม 2016 10:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (18)

ขอบคุณอาจารย์ wasawat มากครับ

เสียใจด้วยนะครับ

คุณครูแต่งงานแล้ว

5555

คุณครูยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจรับการนิเทศเพื่อกลับไปดูแลลูกศิษย์ น่ายินดีค่ะ

คุณครู เป็นกุญแจสำคัญ ที่จะไขลานให้เด็กๆ นะคะ ... ครูดีดี สอนเก่ง เทคนิกดีดี... เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง "มีความสุข" นะคะ

ขอบคุณค่ะ


ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

คุณครูตั้งใจมาก

รอวันนำเสนอกับที่อื่นๆครับ

ขอบคุณพี่เปิ้ลมากครับ

คุณครูทีมนี้สอนได้ดี

ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก

สามารถพัฒนาภาษาได้มากเลยครับ

ครูจะไปพัฒนาการสอนของตนเองครับ

-สวัสดีครับอาจารย์

-ถือเป็นการออกไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับครูนะครับ

-การนิเทศถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ

-อ้อ..ไม่ได้ถูกนิเทศงานมานานแล้วเหมือนกันนะนี่เรา 555

-เป็นกำลังใจให้อาจารย์และคุณครูทุกๆ ท่านด้วยนะครับ


ชาวพัทลุง ขอบคุณ อาจารย์ ขจิต

ที่มาให้กำลังใจ ให้ความรู้ กับครู

ว่างๆจะไปนั่งให้กำลังใจครับ(ปลาเค็มหมดยัง) กลิ่น ติดรถอยู่หลายวัน 5555

ขอบคุณคุณเพชรมาก

การนิเทศแบบ coaching และ mentoring จะพัฒนาครูได้เรานิเทศแบบกัลยาณมิตรครับ

โอโหอาหารมากเลย

อยากินผักๆ

ขอบคุณบังวอญ่า

ยังไม่ได้เริ่มกินเลย

ว่าจะกินเหมือนกัน

บังเอาไว้มีค่ายแถวพัทลุง

ไปช่วยค่ายของโรงเรียนศาสนฯได้นะครับ

ขอบคุณอาจารย์ wasawat จะหาคนใหม่ให้นะครับ

สนใจครูจีนไหมครับ

555

ดีใจแทนคุณครูจังค่ะ

สาธารณสุขไม่มีนิเทศจากระดับจังหวัดนานแล้ว มีแต่ประเมิน ประเมิน และประเมิน เฮ้อ !!!

ขอบคุณคุณหมอธิเป็นการนิเทศแบบ coaching และ mentoring ครับ

ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ได้ช่วยเหลือกันทำงาน

พัฒนาการเรียนการสอนครับ

  • ดูคุณครูยิ้มแย่มแจ่มใส มีความสุขกับการนิเทศครับอาจารยฺฺ์ ไม่เหมือนที่โรงเรียนตัวเอง(ฮา)
  • การที่มีพี่เลี้ยง มีที่ปรึกษา เข้าใจ เข้าถึงบริบทของโรงเรียน ผู้บริหารและคุณครูก็มีกำลังแรงใจขึ้นอีกเยอะครับ ซึ่งเด็กๆก็จะได้รับอานิสงค์นี้ไปเต็มๆ..

ขอบคุณมากครับ

พี่ครูธนิตย์พบว่า ครูตั้งใจดี

พยายามจะช่วยกันพัฒนาการสอนให้ได้ดีที่สุด

นักเรียนจะได้พัฒนาการเรียนรู้ครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดาวล้อมเดือนเลยนะคะ หล่ออยู่คนเดียวค่ะ

กับที่ทำงานใหม่ คงสะดวกกว่า

การเป็นนินจาสัญจรเยอะเลยนะจ๊ะ

คิดถึงจ้ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี