นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

​เรียนรู้การพัฒนาครู ผ่านกิจกรรมการพัฒนาคู่มือสะเต็มศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ 1


การพัฒนาครู ที่ได้ผล ต้องอยู่ที่ โรงเรียน ผู้นำที่ชาญฉลาด มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่าง ควรเริ่มต้น จากการสร้างพลังงานทางวิชาการ .. ให้ครูมีความเข้าใจ (มีความรู้พอเพียง) ออกแบบ วางแผน และมีเป้าหมายการสอน อย่างชัดเจน ลงมือทำ มีการทบทวน การทำงาน เป็นระยะ ถึงผลที่เกิดขึ้น ..เป็นอย่างไร ส่ง ผลกระทบอย่างไรบ้าง (ไม่ควรปล่อยเลยผ่านไป)

การพัฒนาครู มีหลายรูปแบบ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับคณะ ของพวกเรา คือ การตั้งคณะทำงาน เพื่อทำคู่มือสะเต็มศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

ครูที่เป็นคณะทำงาน ..มีพื้นฐานความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา และ บางคน เคยลงมือสอน มาบ้างแล้วทำอะไรบ้าง

วันที่ 1

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายการทำงาน และ รูปแบบคู่มือที่ต้องการ เน้นการบูรณาการ โดยดู มฐ ตชว / ออกแบบขั้นตอนแผนบูรณาการสะเต็มศึกษา (มี 4 ขั้น คือ - กำหนดสถานการณ์ปัญหา - ทำกิจกรรม - นำเสนอ - สรุปเชื่อมโยง) โดย ให้ลองทำแผน หน้าเดียว วิพากย์ ร่วมกัน 1 แผน

วันที่ 2

- ลงมือทำงาน โดยมีพี่เลี้ยง และ ที่ปรึกษา เป็นศึกษานิเทศก์

วันที่ 3

AAR การทำงาน ใน 4 ประเด็น คือ ประทับใจอะไร ได้เรียนรู้อะไร จะทำอย่างไรต่อไป และ ถ้า...จะดีขึ้นควรทำอย่างไร


ในบทสรุป AAR ทำให้ได้รับทราบแนวคิดของคุณครู คือ

คำพูดที่เป็นอุปสรรค ต่อการทำงาน

- ความคับข้องใจในภาระงาน และนโยบาย ที่ถาโถม มากมาย และไม่มีความเข้าใจ อะไรสักอย่าง

- ความไม่เข้าใจ ในเรื่องของการสอนสะเต็มศึกษา และการรับการอบรม ที่มีความแตกต่างกัน (ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด)

- ขาดทีมงาน ไม่รู้จะทำอย่างไร ให้ครูทั้งโรงเรียน เข้าใจและรับทราบด้วยกัน

- สิ่งที่ลงมือทำ ไม่ทราบว่าจะผิดหรือถูกอย่างไร

คำพูดที่สร้างพลังในการทำงาน

- มีความสุขที่ได้ทำงานเป็นทีม ทุกคน ช่วยกันทำงาน

- อยากสร้างให้โรงเรียนเกิดการทำงานเป็นทีม อย่างนี้

- ได้เคยพยายามลองทำดูบ้างแล้ว และ จะลองนำกลับไปทำอีกครั้ง ให้สำเร็จ

- มีความชัดเจนกับ เรื่อง สะเต็มศึกษา มากขึ้น และ จะยิ่งชัดเจน ถ้าได้ลงมือทำ ปฏิบัติ จริง ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา


จะทำอย่างไร ต่อไป

พวกเราตกลงกันว่า ให้คุณครูลองนำแผนที่พวกเราสร้างขึ้นไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน และ เราจะกลับมาใหม่อีกครั้ง .เพื่อมาทบทวนว่า กิจกรรมที่เราทำไปครั้งนี้ ส่งผลอย่างไรบ้างกับ เด็กๆ ของเรา


AAR ตัวเอง

- จากการสังเกตการทำงาน ทำให้เห็นพลังของครู ในการทำงานต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความไม่เข้าใจ ในเรื่องที่ทำ จะถูกนำมาแชร์ ประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานผ่านไปได้

- การพัฒนาครู ที่ได้ผล ต้องอยู่ที่ โรงเรียน ผู้นำที่ชาญฉลาด มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่าง ควรเริ่มต้น จากการสร้างพลังงานทางวิชาการ .. ให้ครูมีความเข้าใจ (มีความรู้พอเพียง) ออกแบบ วางแผน และมีเป้าหมายการสอน อย่างชัดเจน ลงมือทำ มีการทบทวน การทำงาน เป็นระยะ ถึงผลที่เกิดขึ้น ..เป็นอย่างไร ส่ง ผลกระทบอย่างไรบ้าง (ไม่ควรปล่อยเลยผ่านไป)

- ในเขตพื้นที่ อาจจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ได้บ้าง แต่ พลังที่แท้จริง จะเกิดขึ้น ได้ถ้ามีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ที่โรงเรียน


าง


หมายเลขบันทึก: 612875เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2016 02:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2016 02:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เคยไปทำกิจกรรมให้กาฬสินธ์ครับ

แต่เป็นมัธยมฯโรงเรียนกมลาไสยครับ

https://www.gotoknow.org/posts/573218

https://www.gotoknow.org/posts/573532

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี