นุชรัตน์

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Usernamesnnutch
สมาชิกเลขที่26277
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

Ph.D เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2530 - 2543 เป็นครูผู้สอน , ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน สำนักงาน

ศึกษานิเทศก์อำเภอสหัสขันธ์ 2543 - 2547

ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา 2547 - 2553

ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2553 - มิถุนายน 2560

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2560