จันทร์ชมพู

วิชาเอกประถมศึกษา
องค์กร : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151003
สมาชิกเลขที่206350
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จันทร์จิรา ชื่อนี้มีความหมายว่า งามเสมอ

บิดาของข้าพเจ้าใช้ความรู้ระดับ ป.4 ในการตั้งชื่อนี้ให้แก่ข้าพเจ้า

แต่ใช้ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของพ่อ บอกแต่ฉันในวันที่ฉันเติบใหญ่ว่า

จันทร์จิรา ที่มีความหมายว่างามเสมอนั้น ไม่ใช่ความงามของรูปลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว

จะต้องเป็นความงามที่อยู่ในจิตใจด้วย


จันทร์ชมพู เป็นชื่อที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้แสดงตัวตน ที่หมายถึง ความงามเสมอในตนเอง

ไม่ต้องสวยงามโดนใครชื่นชมว่าสีเหลืองนวลสวย แค่เราเห็นความสวยงามของตนเอง ชีวิตเราก็จะมีค่ามากขึ้น


แต่....ดอกไม้สวยงามเพียงใด สักวันหนึ่งก็เฉาเหี่ยวโรยรา


การที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมาเป็นข้าพเจ้าในทุกวันนี้

ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า เพียงเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ มีจิตใจ ความรู้สึก ความคิด เราจึงเลือกที่จะแสดงความสวยงามออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง ความงามจึงไม่แน่นอน เพราะเกณฑ์การตัดสิน
ความงามของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน

และในบางเวลานั้นความงามก็ไม่ยั่งยืน อาจมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบให้ความงามทั้งภายนอกและภายในนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงก็ได้

ความงามจึงยั่งยืนเสมอในตัวเอง โดยไม่มีสิ่งใดมากำหนดความงามของสิ่งนั้นได้ นอกจากสิ่งนั้นเอง