จันทร์ชมพู

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: e55151003
  • วิชาเอกประถมศึกษา
  • องค์กร : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • สมาชิกเลขที่ 206350
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

จันทร์จิรา ชื่อนี้มีความหมายว่า งามเสมอ

บิดาของข้าพเจ้าใช้ความรู้ระดับ ป.4 ในการตั้งชื่อนี้ให้แก่ข้าพเจ้า

แต่ใช้ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของพ่อ บอกแต่ฉันในวันที่ฉันเติบใหญ่ว่า

จันทร์จิรา ที่มีความหมายว่างามเสมอนั้น ไม่ใช่ความงามของรูปลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว

จะต้องเป็นความงามที่อยู่ในจิตใจด้วย


จันทร์ชมพู เป็นชื่อที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้แสดงตัวตน ที่หมายถึง ความงามเสมอในตนเอง

ไม่ต้องสวยงามโดนใครชื่นชมว่าสีเหลืองนวลสวย แค่เราเห็นความสวยงามของตนเอง ชีวิตเราก็จะมีค่ามากขึ้น


แต่....ดอกไม้สวยงามเพียงใด สักวันหนึ่งก็เฉาเหี่ยวโรยรา


การที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมาเป็นข้าพเจ้าในทุกวันนี้

ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า เพียงเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ มีจิตใจ ความรู้สึก ความคิด เราจึงเลือกที่จะแสดงความสวยงามออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง ความงามจึงไม่แน่นอน เพราะเกณฑ์การตัดสิน
ความงามของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน

และในบางเวลานั้นความงามก็ไม่ยั่งยืน อาจมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบให้ความงามทั้งภายนอกและภายในนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงก็ได้

ความงามจึงยั่งยืนเสมอในตัวเอง โดยไม่มีสิ่งใดมากำหนดความงามของสิ่งนั้นได้ นอกจากสิ่งนั้นเอง