เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้หลังการศึกษาดูงาน

aruay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาดูงานเป็นวิธีการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่หลักการศึกษาบอกว่าให้ผลของการเรียนที่สูงมาก..แต่ในทางปฏิบัติมักพบว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนมักจะไม่ค่อยเป็นเช่นนั้น

...การศึกษาดูงานเป็นวิธีการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่หลักการศึกษาบอกว่าให้ผลของการเรียนที่สูงมาก..แต่ในทางปฏิบัติมักพบว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนมักจะไม่ค่อยเป็นเช่นนั้น แม้ระหว่างการศึกษาดูงานครูจะทำหน้าที่บรรยายให้ฟังแต่นั่นก็เป็นเพียงการถ่ายทอดประสบการณ์จากครูที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเท่านั้น สาเหตหลักอาจเป็นเพราะความคุ้นชินต่อการนั่งฟังอาจารย์สอน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ติดตัวมามากจนทำให้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ลดทอนลงไป ทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม จึงลดลงไป จนไม่ก่อเกิดการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีทางการศึกษา....การฟื้นฟูวิธีการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

...เมื่อวานนี้ในรายวิชาหมวดการก่อสร้างอาคาร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายหลังจากนักศึกษาได้ศึกษาดูงานเสร็จแล้ว ทีมผู้สอนได้จัดกิจกรรมโดยนำเทคนิคกระบวนกร มาจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษ A4 จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 7-8 คนรวบรวมความรู้ของตนเองลงในกระดาษ A0 จากนั้นใช้เทคนิค World Cafe' ให้เด็กเปลี่ยนกลุ่มเพื่อแลกความรู้ข้ามกลุ่ม จบกิจกรรมด้วยการให้ผู้เรียนเขียนความรู้ที่ได้รับอีกครั้งลงในกระดาษ A4 รวมกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

ความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่บันทึกลงในกระดาษ A4 อาจารย์ไม่ได้เก็บในทันทีหลังจากนั้น แต่กำหนดให้ผู้เรียนถ่ายรูปและ upload ลงในเฟสบุกส์กลุ่มของรายวิชาอีก ๓ วันข้างหน้า

กระบวนการเช่นนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อประเมินความรู้ของผู้เรียน แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้ต่อด้วยตนเองในส่วนที่ยังไม่รู้

เป็นที่น่ายินดีว่าความกระตือรือร้นในตัวผู้เรียนมีสูงมากอย่างน่าดีใจเพียงชั่วข้ามคืนผู้เรียนได้สร้างเฟสบุกส์กลุ่มของรายวิชาและรวมรวบเพื่อนๆ เข้ามาเป็นสมาชิกได้ครบทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning Pointความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กระบวนเรียนน่าสนใจอีกแล้วครับ ;)...