ฝึกสอนวันที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

สำหรับการสอนวันนี้ก็สอนตามปกติค่ะ เช้าวันนี้ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ เด็กห้องนี้สุดตั้งแต่ที่เคยสอนมาแต่มันเหมือนเป็นการถ้าทายนะที่ว่า เราจะต้องมีเทคนิควิธีการจัดการอย่างไรให้เอาเขาอยู่ ซึงจะต้องมีทั้งการพูดแบบเตือนเพื่อให้เขาหยุดกิจกรรมที่เอา แต่เล่นกับพูดซึ่งเด็กสมัยนี้เรียกได้เลยว่ามีสมาธิอยู่กับตัวเองสั้นๆมาก ทำให้เรียนหนังสือไม่เข้าใจ แล้วจากนั้นก็ขึ้นไปสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ วันนี้การสอนห้องนี้สนุกๆค่ะ เด็กตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือ เสียดายห้องนี้ไม่มีทีวีที่ฉาย ทำให้เด็กนักเรียนไม่มีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอ แต่ห้องที่จะดูก็คืออีกห้องค่ะ แต่ก็ใช้เทคนิควิธีการเล่าให้นักเรียนเห็นภาพเอาค่ะเพราะเราต้องรู้จะแก้สถานการณ์เอา เพราะถ้ามัวแต่รอใช้วิดีโอนั้นก็เสียเปล่าค่ะ ดังนั้นครูต้องเป็นได้หลายบทบาทเพื่อทำให้การสอนสนุกสนานและราบรื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ ....นางสาวชนิดา สารทองความเห็น (0)